Współpraca IoT z systemem ERP – poznaj zalety integracji.

System klasy ERP wdraża się po to, aby usprawnić zarządzanie procesami biznesowymi i zwiększyć efektywność operacyjną, a jednocześnie obniżyć koszty działalności przedsiębiorstwa. Integracja systemów ERP z internetem rzeczy jest jednym z często stosowanych rozwiązań, a także jednym z kryteriów wyboru konkretnego systemu ERP. Automatyzacja w tym zakresie pozwala rozwiązać podstawową kwestię, z którą mierzy się niemal każda firma – generowanie olbrzymich ilości danych. Integracja ERP z IoT pozwala na automatyczne uzyskanie zunifikowanego rozwiązania, które będzie integrować wszystkie operacje biznesowe w jednej platformie, pozwalając pracownikom mieć pełną kontrolę nad każdym zasobem ich organizacji i powstającymi danymi.

Lapidarnie na temat IoT.

Internet rzeczy (ang. internet of things, IoT) to automatyczny proces, w którym różne urządzenia są połączone z Internetem, dzięki czemu mogą komunikować się między sobą oraz z użytkownikami. Mogą one też zbierać i analizować dane oraz na ich podstawie podejmować działania. Zagadnienie obszernie omawiamy w artykule: Czym jest Internet rzeczy?

W działalności biznesowej IoT może pomóc np. w:

 • optymalizacji procesów produkcyjnych,
 • monitorowaniu zasobami i zarządzaniu nimi w czasie rzeczywistym,
 • śledzeniu w czasie rzeczywistym zasobów przedsiębiorstwa, takich jak maszyny, pojazdy i sprzęt,
 • śledzeniu produktów w łańcuchu dostaw,
 • monitorowaniu stanu, wydajności i czynników środowiskowych zasobów,
 • zapewnieniu jakości usług,
 • redukcji kosztów operacyjnych,
 • tworzeniu nowych modeli biznesowych i usług.

Po co integrować ERP i IoT?

Głównym celem integracji IoT z systemami ERP jest zwiększenie wydajności i produktywności w całej organizacji, od czego zależy efektywność biznesu. Systemy ERP zostały zaprojektowane w ten sposób, aby zapewnić szerokie możliwości w zakresie integracji. Oprogramowanie ERP gromadzi dane z różnych źródeł w czasie rzeczywistym, co pozwala na bieżący wgląd w sytuację firmy. Systemy ERP posiadają wbudowane narzędzia, umożliwiające bardzo szeroką współpracę z innymi aplikacjami i pozwalają na wykorzystanie heterogenicznych źródeł danych. Jednocześnie systemy klasy ERP były ograniczone do zarządzania zasobami i danymi wewnętrznymi przedsiębiorstwa. Wykorzystywanie informacji spływających z zewnątrz było utrudnione. Problem ten rozwiązuje integracja z Internet of Things. Funkcjonalność otwiera oprogramowanie ERP na spływające w czasie rzeczywistym dane z wielu źródeł. Ten biznesowy proces pozwala z większą dokładnością realizować planowanie i dostarcza jeszcze więcej wartościowych informacji, których efektem są bardziej trafne decyzje, szybsze reagowanie na zmiany i większa automatyzacja procesów. Dzięki IoT dane z inteligentnych urządzeń i czujników pozwalają na znaczne zwiększenie precyzji oraz automatyzacji procesów związanych z zamówieniami. Integracja IoT z systemem ERP poprawia optymalizację procesów biznesowych i produkcyjnych oraz planowanie przestojów. Automatyzując powtarzalne i czasochłonne działania, organizacja może pozwolić pracownikom na skupienie się zadaniach o wyższej wartości i dzięki temu umożliwić długoterminowy wzrost.

Analityka predykcyjna i podejmowanie decyzji w oparciu o IoT.

Urządzenia mogą generować i przekazywać dzięki IoT ogromne ilości danych w całej organizacji, systemy ERP powinny zaś wykorzystywać te dane, aby umożliwić analitykę predykcyjną i podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Optymalizacja łańcucha dostaw jest jednym z podstawowych elementów wielu systemów ERP, szczególnie w obszarze działalności handlowej. Integracja technologii IoT w tym obszarze, może przynieść znaczące korzyści z działalności biznesowej. Zintegrowana Technologia IoT i czujniki umożliwiają monitorowanie i śledzenie towarów w czasie rzeczywistym, dostarczając dokładnych informacji o przesyłkach i poziomach zapasów. Integracja IoT i systemów ERP jest niezbędna do zarządzania złożonością globalnych łańcuchów dostaw, ułatwiając monitorowanie, śledzenie i zgodność z przepisami.

Nadmierne zapasy czy braki magazynowe to bolączka, z jaką mierzyć się musi niemal każda firma handlowa. Urządzenia IoT, takie jak inteligentne czujniki, mogą śledzić zapasy produktów i ich wykorzystanie, podczas gdy systemy ERP mogą przetwarzać i analizować te dane, aby wspierać bardziej efektywne zarządzanie zapasami. W ten sposób prowadzona jest analiza danych dostaw. Dane przechwycone przez urządzenia IoT, pozwalają systemom ERP budować dokładne modele prognozowania, uwzględniając trendy historyczne i wahania sezonowe. Funkcjonalność pozwala na efektywne zarządzanie zapasami, dostosowanie do popytu rynkowego i ograniczenie ryzyka nadmiernych zapasów lub braków magazynowych.

W aspekcie relacji dostawca – klient, urządzenia mogą gromadzić i przekazywać dzięki IoT dane na temat preferencji, nawyków i historii zakupów klientów, podczas gdy systemy ERP będą analizować te dane i zapewniać ukierunkowany marketing i promocje sprzedaży. Śledzenie dostaw z obsługą IoT może pomóc w udzielaniu klientom informacji o statusie ich zamówień.

W szerokim kontekście, obserwacje uzyskane dzięki analizie danych generowanych przez IoT i przetworzonych przez ERP, mogą pomóc w określeniu wąskich gardeł w różnych procesach biznesowych. Umożliwi to organizacji wdrażanie ukierunkowanych ulepszeń i podejmowanie trafnych decyzji.

Zwiększenie wydajności dzięki zastosowaniu IoT – Przemysł 4.0 a IoT.

Internet rzeczy odgrywa istotną rolę w Przemyśle 4.0, którego ważną częścią są też systemy ERP. Integracja ERP i IoT ma znaczenie z perspektywy przemysłu, gdzie pewne parametry trzeba monitorować w trybie 24/7/365.

Integracja ERP i IoT pozwala firmom monitorować cały proces technologiczny. Czujniki IoT mogą analizować wydajność i przewidywać konieczność konserwacji maszyn produkcyjnych. Wykorzystując algorytmy konserwacji predykcyjnej, systemy ERP wyzwalają alerty i powiadomienia, gdy określony sprzęt lub maszyna osiągną próg konserwacji. Optymalizacja tego procesu zapewnia utrzymanie sprzętu w optymalnym stanie i zmniejsza ryzyko nieoczekiwanych przestojów. Moduł produkcyjny systemu ERP wykorzystuje te dane do optymalizacji harmonogramów produkcji, zapewnienia dostępności części zamiennych do konserwacji i efektywnej alokacji zasobów. Czujniki gromadzą wiele informacji, które są następnie przekazywane do systemu informatycznego.

Na podstawie danych z urządzeń można zidentyfikować potencjalne wąskie gardła, zmienić nieefektywne procesy, zarządzać zapasami, lepiej planować przezbrojenia i przestoje. Ułatwia to także zarządzanie łańcuchem dostaw. Przekłada się na zwiększoną wydajność, redukcję kosztów oraz zwiększenie trwałości i żywotności maszyn. Komunikacja z maszynami znajduje zastosowanie również w systemie zarządzania produkcją MONACO: Internet Rzeczy (IoT) w systemie MONACO. Problematykę omawiamy w obszerny sposób w artykule: Komunikacja z maszynami z zastosowaniem systemu MONACO.

Zalety integracji ERP i IoT.

Dzięki integracji IoT z systemem ERP organizacje mają bieżący dostęp do danych z urządzeń i maszyn. Z każdym rokiem liczba inteligentnych czujników i urządzeń, które łączy technologia Internet of Things, rośnie wykładniczo. Największe zalety integracji ERP i IoT to szybsze i lepsze decyzje biznesowe, budowane na podstawie dodatkowych źródeł informacji oraz aktualnych danych. Internet rzeczy (IoT) umożliwia uzyskanie w czasie rzeczywistym obrazu funkcjonowania organizacji dzięki gromadzeniu, agregowaniu i analizowaniu informacji o wszystkich jej elementach. Wdrażanie rozwiązań opartych o IoT niesie ze sobą korzyści w postaci wzrostu wydajności i produktywności, obniżenia kosztów operacyjnych, lepszej kontroli jakości, optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych czy przewidywania awarii maszyn. Otwiera nowe możliwości w zakresie analityki biznesowej i modeli rozliczeń opartych o rzeczywiste wykorzystanie zasobów. Technologia IoT ułatwia zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, standardów bezpieczeństwa i jakości itd. IoT w połączeniu z ERP dostarcza aktualnej wiedzy o kluczowych procesach i zasobach, pozwalając precyzyjnie optymalizować działalność i redukować ryzyko.

Pozyskane z maszyn i urządzeń dzięki IoT dane, zasilają systemy ERP w czasie rzeczywistym. Daje to aktualny obraz sytuacji i pozwala na szybkie reagowanie. Reaktywny sposób funkcjonowania biznesu zmienia się zatem na proaktywny. Działania korygujące nie są podejmowane doraźnie, jeszcze zanim wystąpią poważne problemy, ale już wtedy, kiedy kluczowe parametry ulegają zmianom. Przemysł 4.0 nie godzi się przecież na przestój. Łatwiejsza jest analiza danych dostaw, prognozowanie zdarzeń i wykrywanie trendów. Kiedy pojawiają się anomalie i zwiększa ryzyko awarii, system informuje o tym, umożliwiając podjęcie działań naprawczych przed czasem.

Procesy sprowadzają się zatem do lepszego zarządzania zasobami i zwiększonej efektywności operacyjnej. Wzrost efektywności operacyjnej to przede wszystkim rezultat automatyzacji – integracji ERP i IoT.

Przyszłość integracji ERP i IoT – Przemysł 5.0.

Przyszłość integracji systemów ERP i IoT w kontekście zagadnienia określanego jako produkcja inteligentna, będzie się wiązać z rozwojem zaawansowanych analiz danych i sztucznej inteligencji. Systemy ERP mogą analizować ogromne ilości danych generowanych przez urządzenia IoT w celu wykrywania wzorców, prognozowania i podejmowania automatycznych decyzji. Firmy przechodzą na rozwiązania w chmurze, co ułatwia integrację i skalowalność systemów ERP i IoT. To kolejny krok w realizacji filozofii Przemysłu 5.0.

Wyzwania związane z integracją ERP i IoT.

Integracja ERP i IoT wiąże się z pewnymi, istotnymi wyzwaniami. Przedstawmy tylko kilka z nich:

 • zwiększone połączenie z urządzeniami IoT może zwiększyć ryzyko ataków cybernetycznych i utraty danych,
 • ogromna ilość danych tworzonych przez urządzenia IoT stanowi wyzwanie w zakresie zarządzania,
 • skalowanie infrastruktury w miarę rozbudowy systemu IoT, wiąże się z kosztami i zarządzaniem zasobami,
 • integracja IoT i ERP wymaga zachowania zgodności z regulacjami dotyczącymi prywatności danych (np. RODO) i przepisami branżowymi.

IoT łączy z Internetem miliardy urządzeń, a to oznacza konieczność zabezpieczenia takiej samej liczby punktów danych, z których każdy stanowi potencjalny punkt ataku. Dane muszą być zabezpieczone zarówno w spoczynku, jak i podczas przesyłania. Wraz z rozwojem technologii IoT, projekty wymagają zaprojektowania i integracji wielu elementów – sieci sensorów, infrastruktury sprzętowej i programowej do przetwarzania i analizy danych, systemów backendowych. Niezbędne jest zapewnianie właściwej ochrony urządzeń podłączonych do Internetu:

 • zastosowanie szyfrowania w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem,
 • wdrożenie bezpiecznych protokołów komunikacyjnych dla urządzeń IoT,
 • regularnie przeprowadzać audyty bezpieczeństwa w zabezpieczeniach.

Ponadto po zaimplementowaniu infrastruktury sensorycznej pojawia się wyzwanie efektywnej analizy i interpretacji napływających strumieni danych tak, aby przełożyły się one na konkretną wartość biznesową.

Czy zatem integracja ERP i IoT jest rozwiązaniem większej części bolączek, nękających proces biznesowy? A może to tylko kolejny krok w dobrym kierunku? Przecież, jak mówi klasyk, „Każdy ludzki problem ma eleganckie, proste rozwiązanie i zawsze jest ono złe.”