Tag: Przemysł 4.0

Współpraca IoT z systemem ERP – poznaj zalety integracji.

System klasy ERP wdraża się po to, aby usprawnić zarządzanie procesami biznesowymi i zwiększyć efektywność operacyjną, a jednocześnie obniżyć koszty działalności przedsiębiorstwa. Integracja systemów ERP z internetem rzeczy jest jednym z często stosowanych rozwiązań, a także jednym z kryteriów wyboru konkretnego systemu ERP. Automatyzacja w tym zakresie pozwala rozwiązać podstawową kwestię, z którą mierzy się […]

Czytaj >
alt=”Komunikacja z maszynami"

Komunikacja z maszynami z zastosowaniem systemu MONACO.

Elementy automatyki przemysłowej, które umożliwiają efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym ze stanowisk produkcyjnych, a następnie ich transfer do systemów biznesowych przedsiębiorstwa, wykorzystywane są również w systemie MONACO. Informacje dotyczące realizacji produkcji mogą być automatycznie pobierane bezpośrednio z maszyn, systemów logistyki  przedsiębiorstwa, systemów automatyki oraz przy udziale pracowników zatrudnionych na produkcji czy w działach utrzymania […]

Czytaj >
alt=”Czwarta Rewolucja Przemysłowa"

Czwarta Rewolucja Przemysłowa – TPP Monaco w Fabryce Przyszłości.

Wśród topowych pojęć z zakresu zarządzania produkcją pojawia się termin Czwarta Rewolucja Przemysłowa, funkcjonujący w powiązaniu z pojęciami Przemysł 4.0 i Fabryka Przyszłości. Czwartą Rewolucję Przemysłową definiuje się jako integrację inteligentnych maszyn i systemów z internetem i technologiami informacyjnymi. Przepływ informacji ma miejsce pomiędzy urządzeniami i działem IT przedsiębiorstwa oraz pomiędzy urządzeniami i maszynami w […]

Czytaj >