Analizy

Oprogramowanie MONACO to aplikacja biznesowa wykorzystująca nowoczesną platformę bazodanową MS SQL Server w wersji 2012 lub wyższej. Dzięki temu powstały zupełnie nowe możliwości analizy kosztów wytworzenia dla nowo projektowanych wyrobów. System MONACO pozwala na kompleksowe opracowanie i przeanalizowanie nowych wyrobów w rozproszonym środowisku użytkowników (również telepraca w kontekście dostępnych zdolności produkcyjnych i możliwości technologicznych).

Z kolei właściwości środowiska bazodanowego MS SQL Server  w wersji 2012 lub wyższej oraz systemu MONACO, pozwalają na nowatorskie podejście do zagadnień controllingowych z wykorzystaniem serwera OLAP w sferze produkcyjnej. Ogromne ilości danych zgromadzonych przez różnych użytkowników systemu w różnych obszarach funkcjonalnych mogą być analizowane za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanych kostek analitycznych.

Usługi wchodzące w skład systemu SQL Server  Integration Services udostępniające funkcje niezbędne do wydajnego projektowania aplikacji, umożliwiają skuteczną integrację danych. Zintegrowane środowisko nowej platformy bazodanowej upraszcza monitorowanie i dostosowywanie wszystkich baz danych i powiązanych serwerów oraz zarządzanie nimi w ramach całego przedsiębiorstwa.

Kalkulacje i analizy

W oparciu o dane normatywne z modułu TPP możliwe jest wykonanie wstępnej kalkulacji kosztów, określenie pracochłonności i wyznaczenie obciążenia stanowisk pracy powstałych przy produkcji wybranych elementów.

Funkcjonalność pozwala uzyskać następujące rodzaje kosztów normatywnych w rozbiciu na wyroby gotowe i ich elementy składowe:

Koszty materiałowe

[norma zużycia x ostatnia cena zakupu (lub inna wskazana cena przypisana do indeksu magazynowego)],

Koszty wydziałowe

[narzut przypisany do stanowiska x czas normatywny],

Koszty robocizny

[czas normatywny x stawka przypisana do GZR],

Koszty kooperacji

[ilość x cena kooperacji wpisana do technologii],

Koszty łącznie

Dzięki wbudowanemu w system produkcyjny MONACO modułowi do analiz możemy w łatwy i szybki sposób zestawić dane o zleceniach produkcyjnych.

W zależności jakie dane (nagłówki kolumn) zostaną przeciągnięte do tabeli, zostanie wygenerowane zestawienia wraz z wynikami, które możemy przedstawić także w formie wykresu, dostosowując wygląd do własnych oczekiwań. Kompleksowa, systemowa obsługa zleceń produkcyjnych, łatwe analizy kosztów normatywnych i rzeczywistych,  sprzyjają unifikacji asortymentu produkcyjnego, pozwalają precyzyjnie kontrolować koszty technicznego wytworzenia i ułatwiają rozważne reagowanie na zapotrzebowanie z rynku.