Internet Rzeczy (IoT) – komunikacja z maszynami

Internet rzeczy (IoT) – sieć obiektów fizycznych, które są wyposażone w czujniki, oprogramowanie i inne technologie w celu łączenia się i wymiany danych z innymi urządzeniami i systemami za pośrednictwem Internetu.

Internet Rzeczy (IoT) w systemie MONACO

W systemie MONACO funkcjonują elementy automatyki przemysłowej, umożliwiające efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym ze stanowisk produkcyjnych, a następnie ich transfer do systemów biznesowych przedsiębiorstwa.

Informacje dotyczące realizacji produkcji są automatycznie pobierane bezpośrednio z maszyn, systemów logistyki wewnętrznej przedsiębiorstwa, systemów automatyki i przy udziale pracowników bezpośrednio zatrudnionych na produkcji czy w działach utrzymania ruchu i logistyki.

W przyszłości MONACO PLC będzie rozszerzać się o łatwe w obsłudze przeglądanie danych archiwalnych z urządzeń w formie wykresów, trendów, zestawień.

Dzięki uzyskaniu danych pobranych ze sterownika, można je wykorzystywać do sterowania i do kart kontroli. Możliwe jest także przeglądanie lub przygotowywania raportów np. w wersji przeglądarkowej.

Bezpośrednio z poziomu Monaco sterujemy (wydajemy rozkazy) na fizyczne urządzenie (maszynę, stanowisko) oraz monitorujemy działanie danego stanowiska.

Dane są gromadzone, magazynowane, przekształcane do formy użytecznej dla odbiorcy i wyświetlane lub wpisywane np. do raportów.

Mechanizm umożliwia wykluczenie lub ograniczenie pojawiających się błędów czynnika ludzkiego (np. załadowany błędny program, pominięcie wykonania określonego odczytu np. jaka była temperatura na piecu o każdej pełnej godzinie).

Mechanizm pracuje z powszechnie dostępnymi protokołami komunikacji, implementowanymi i stosowanymi przez większość producentów sterowników takimi jak: Modbus, Modbus TCP, Profibus, OPC. Pozyskujemy również dane ze sterowników z rodziny Siemens.