System MES

System MES czyli manufacturing execution system to narzędzie, które zapewnia producentom najlepszą możliwą kontrolę nad procesami produkcyjnymi. System MES wykorzystuje automatyzację, aby w czasie rzeczywistym monitorować działania produkcyjne, dzięki czemu użytkownik ma dostęp do natychmiastowych informacji o stanie i jakości procesów. System MES pomaga producentom szybko reagować na wszelkie niepożądane zdarzenia, takie jak nieplanowane przestoje, awarie czy spadek wydajności. System MES wykorzystuje dane do poprawy jakości produkcji i zmniejszenia kosztów wytwarzania.

Manufacturing execution system

System MONACO w zakresie sterowania produkcją stanowi bazę wiedzy o aktualnym stanie realizowanych zleceń produkcyjnych i obciążeniach zasobów. Dzieje się tak dzięki umiejętnemu wykorzystaniu różnego typu urządzeń komunikujących się z systemem za pomocą technologii Web Serwisów.

Rejestracja stanu realizacji zleceń produkcyjnych prowadzona przy pomocy aplikacji komunikującej się z systemem macierzystym, zainstalowanej na:

Stacjonarnej stacji roboczej
z czytnikiem kodów kreskowych

przyspieszającym wyszukiwanie odpowiedniej pozycji karty pracy, przewodnika warsztatowego, specyfikacji materiałowej i rejestrację czynności, czasu, rozchodu materiałowego (dokumenty RW i PW);

Mobilnym kolektorze danych
z czytnikiem kodów kreskowych

umożliwiającym wyszukiwanie i potwierdzanie wykonania czynności na produkcji, jak wyżej, bez ograniczeń miejsca wykonania czynności;

Panelu dotykowym
 

(stacjonarny komputer przemysłowy), umożliwiającym dostęp do wszystkich zasobów systemu (wg potrzeb) na stanowisku roboczym – np.: lista kart pracy, rysunki operacyjne.

Urządzenia te znacząco przyspieszają i upraszczają rejestrację czynności

umożliwiają wykonanie na bieżąco zapisów do systemu, a to oznacza dostęp do stanu zaawansowania natychmiast po zarejestrowaniu przez uprawnionych, rozproszonych użytkowników systemu. Rejestracja przestojów w procesie produkcyjnym ułatwia modyfikowanie harmonogramów planowania produkcji, a podczas operacji kontroli jakości pozwala odnotować przyczyny braków (np. awaria stanowiska, wady materiału, błąd pracownika, itp.).

System MES do zarządzania produkcją

Systemy MES oferują szereg korzyści w kontekście nie tylko planowania procesów produkcyjnych ale pełnego zarządzania produkcją. Zbieranie informacji odbywa się w czasie rzeczywistym, zatem planowanie, kontrola i analiza wydajności może być prowadzona w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie MES pozwala analizować wydajność produkcji, zużycie surowców, śledzenie przepływu wyrobów i wydajność pracy maszyn produkcyjnych, aby identyfikować obszary, w których można wprowadzić usprawnienia. Szczegółowa analiza zgromadzonych informacji, pozwala również oszacować, ile mocy produkcyjnych ma przedsiębiorstwo i jak powinien być przeprowadzony/ usprawniony proces produkcji.

Oprogramowanie MES działa jak system realizacji produkcji. Umożliwia monitorowanie procesów produkcyjnych na bieżąco. Dzięki temu można śledzić postęp prac, identyfikować potencjalne problemy i reagować na nie natychmiast. System umożliwia śledzenie i kontrolę jakości na każdym etapie produkcji. Dzięki tym udogodnieniom firmy mogą automatycznie zbierać dane dotyczące jakości, przeprowadzać testy, inspekcje i weryfikować zgodność z normami i specyfikacjami. System MES generuje szczegółowe raporty i analizy dotyczące procesów produkcyjnych. Generowanie automatycznych raportów jest precyzyjne, szybkie niezwykle wygodne. System MES usprawnia procesy produkcyjne na każdym etapie od planowania po ostateczną optymalizację.

Rejestracja produkcji

Rejestracja braków

Obsługa kart kontroli

Zgłaszanie awarii i przestojów

Cechowanie produkcji

Podgląd dokumentacji