MES

System MONACO w zakresie sterowania produkcją stanowi bazę wiedzy o aktualnym stanie realizowanych zleceń produkcyjnych i obciążenia zasobów. Dzieje się tak dzięki umiejętnemu wykorzystaniu różnego typu urządzeń komunikujących się z systemem za pomocą technologii Web Serwisów.

Rejestracja stanu realizacji zleceń produkcyjnych przy pomocy aplikacji komunikującej się z systemem macierzystym, zainstalowanej w zależności od potrzeb na:

Stacjonarnej stacji roboczej z czytnikiem kodów kreskowych

przyspieszającym wyszukiwanie odpowiedniej pozycji karty pracy, przewodnika warsztatowego, specyfikacji materiałowej i rejestrację czynności, czasu, rozchodu materiałowego (dokumenty RW i PW);

Mobilnym kolektorze
danych

umożliwiającym wyszukiwanie i potwierdzanie wykonania czynności na produkcji jak wyżej bez ograniczeń miejsca wykonania czynności;

Panelu dotykowych
 

(stacjonarny komputer przemysłowy), umożliwiającym dostęp do wszystkich zasobów systemu (wg potrzeb) na stanowisku roboczym – np.: lista kart pracy, rysunki operacyjne,

Urządzenia te znacząco przyspieszają i upraszczają rejestrację czynności

umożliwiają wykonanie na bieżąco zapisów do systemu, a to oznacza dostęp do stanu zaawansowania natychmiast po zarejestrowaniu przez uprawnionych, rozproszonych użytkowników systemu. Rejestracja przestojów w procesie produkcyjnym ułatwia modyfikowanie harmonogramów planowania produkcji, a podczas operacji kontroli jakości pozwala odnotować przyczyny braków (np. awaria stanowiska, wady materiału, błąd pracownika, itp.).

Rejestracja produkcji

Rejestracja braków

Obsługa kart kontroli

Zgłaszanie awarii i przestojów

Cechowanie produkcji

Podgląd dokumentacji