Comarch ERP Enterprise (CEE)

Comarch ERP Enterprise (CEE) to w 100% chmurowe, w całości dostępne przez przeglądarkę internetową, zintegrowane oprogramowanie do zarządzania firmą.

Comarch ERP Enterprise przeznaczony jest dla dużych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb firm produkcyjnych i handlowych.

Narzędzie znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach, które pragną osiągnąć wyższy poziom zaawansowania pracy z systemem ERP – zarówno w obszarze transformacji procesów, dywersyfikacji działalności, otwarcia się na nowe zagraniczne rynki czy też szybkiej reakcji na zmiany rynkowe.

Dzięki rozbudowanej funkcjonalności, narzędzie obejmuje swoim zasięgiem każdy obszar działalności firmy. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość wdrożenia systemu do pojedynczych podmiotów jak i grup kapitałowych dzięki opcji zarządzania wielofirmową strukturą organizacyjną.

System comarch erp enterprise

Comarch ERP Enterprise CEE to w pełni wykorzystujące chmurę rozwiązanie, dostępne przez przeglądarkę internetową, które zapewnia kompleksowe zarządzanie firmą. Oprogramowanie przeznaczone jest dla dużych przedsiębiorstw, w szczególności produkcyjnych i handlowych, które potrzebują zaawansowanego systemu ERP, aby zapewnić sobie skuteczną transformację procesów, dywersyfikację działalności, otwartość na nowe rynki czy też szybką reakcję na zmiany rynkowe. System Comarch ERP Enterprise CEE obejmuje wszystkie obszary działalności firmy i oferuje możliwość wdrożenia do jednego podmiotu lub wielu jednostek w ramach grupy kapitałowej.

Comarch ERP Enterprise (CEE) należy do systemów o otwartej architekturze. Otwarta architektura CEE pozwala dołączać własne moduły i aplikacje, specyficzne dla danej branży.

Za spójność danych i łatwość integracji z rozwiązaniami zewnętrznymi odpowiada m.in. silnik integracji usług biznesowych (BIS).

System pozwala na łatwe zarządzanie wielospółkową i wielozakładową strukturą organizacyjną.

System posiada bardzo wysoką wydajność i skalowalność.

System działa na różnych platformach bazodanowych oraz systemach operacyjnych.

System szczególnie sprawdza się w międzynarodowych firmach o rozbudowanej strukturze.

Comarch enterprise - kompleksowa obsługa procesów biznesowych

Wybierając program ERP do obsługi procesów biznesowych dobrze jest rozważyć, w jakim stopniu będzie on użyteczny dla naszego biznesu. Jeśli zależy nam, aby system wspierał i zajmował się realizacją wewnętrznych rozliczeń, był dedykowany do tworzenia sprawozdań finansowych, pomocny w planowaniu, śledzeniu i kontrolowaniu postępu projektów oraz będzie zapewniał efektywne zarządzanie procesami magazynowym, system Comarch ERP Enterprise może być potencjalnie najlepszym rozwiązaniem.

Zintegrowane oprogramowanie potrzebne w zarządzaniu oddziałami firmy

Comarch ERP Enterprise oferuje pełną funkcjonalność i elastyczność, aby sprostać różnorodnym potrzebom biznesowym. Oprogramowanie Comarch Enterprise jest dostosowane zarówno do małych, jak i dużych firm, umożliwiając łatwą skalowalność wraz z rozwojem biznesu. Sprawdza się świetnie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wielozakładową strukturą organizacyjną. Bez względu na rozmiar i rodzaj działalności, istnieje możliwość dostosowania rozwiązania do indywidualnych potrzeb i wymagań.

Dzięki funkcjonalności Comarch ERP możliwa jest integrację procesów biznesowych na wszystkich poziomach organizacji, zarządzanie zapasami i magazynem, monitorowanie wydajności każdego oddziału, analizowanie trendów. System Comarch ERP Enterprise sprawdza się przy zarządzaniu oddziałami firmy, sprawia, że wszystkie procesy prowadzone w firmie są bardziej zintegrowane, efektywne i kontrolowane. Dużą zaletą systemu Enterprise jest również jego kompatybilność - działa na wielu systemach operacyjnych.