Mobilny
magazynier

Aplikacja MOBILNY MAGAZYNIER upraszcza realizację Zamówień Zakupu i Zamówień Sprzedaży w systemie ERP. Może być użytkowana na terminalu przenośnym z systemem Windows Mobile, umożliwia wystawianie dokumentów typu PZ, WZ, PM, WM, PM itp. w czasie rzeczywistym (on-line). Aplikacja MOBILNY MAGAZYNIER stanowi część kompleksowego rozwiązania systemu ERP – MONACO i uzupełnia stosowane w produkcji rozwiązania do wystawiania dokumentów typu: PW, RW, MM, itp.

Zastosowanie

Przykładowo MOBILNY MAGAZYNIER
zastosowano w rozwiązaniach:

TPP MONACO COMARCH ERP XL

TPP MONACO COMARCH OPTIMA

TPP MONACO COMARCH ALTUM

INNE SYSTEMY
ERP

Aplikacja pracuje według następujących standardów wyboru dostawy: FIFO/LIFO/FEFO/wskazanie dostawy.

Podział funkcjonalny:

Wersja Podstawowa – STANDARD

Wystawianie standardowych dokumentów systemu ERP:

a) dokumenty związane z przyjęciem:

PZ/PZI

PW

PM

c) dokumenty związane z przesunięciem
międzymagazynowym (MMW/MMP),
d) dokument związany z przesunięciem
wewnątrzmagazynowym (MP),

b) dokumenty związane z wydaniem:

WZ/WZE

RW

WM

e) korekty do dokumentów,
f) sprawdzanie stanów magazynowych.

Rozszerzenia funkcjonalne:

Realizacja zamówień dokumentami

Zamówienia zakupu

Zamówienia sprzedaży

Zamówienia wewnętrzne

Obsługa wysyłek/ paletowanie/ etykietowanie

Paletowanie/etykietowanie dostaw.

Obsługa wydań/przesunięć na podstawie etykiety.

Przepakowania etykiet.

Generowanie wysyłki, wydruk etykiet wysyłkowych.

Kompletowanie wysyłki.

Wystawianie dokumentów po zakończonym procesie realizacji wysyłki.

Inwentaryzacja

Obsługa palet wieloindeksowych w procesie inwentaryzacji.

Obsługa inwentaryzacji – dodawanie odczytów do arkusza inwentaryzacyjnego – online.

Reklamacje (ERP XL)

Obsługa procesu reklamacyjnego.

Współpraca z zewnętrznym systemem wysyłkowym – GLS

Generowanie przesyłki na podstawie dokumentów w systemie ERP.

W krótkim czasie jesteśmy w stanie dopasować aplikację pod oczekiwania każdego klienta.