Planowanie produkcji

Na bazie danych z technologii (TPP), prognoz sprzedaży, zamówień od klientów oraz aktualnych stanów magazynowych jest możliwe definiowanie harmonogramów obciążeń stanowisk i ludzi, organizowania zapotrzebowania na narzędzia i materiały do planowanej produkcji w określonym horyzoncie czasowym.

Integracja modułów funkcjonalnych w ramach systemu ERP pozwala kontrolować wiele czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o przystąpieniu do produkcji. System MONACO w zakresie sterowania produkcją stanowi bazę wiedzy o aktualnym stanie realizowanych zleceń produkcyjnych i obciążenia zasobów. Umożliwia porównanie wartości planowanych z rzeczywistymi, przeprowadzenie symulacji metodą „w przód’ i ”w tył” oraz pozwala sprawdzić wiele czynników zanim podejmiemy decyzję o przystąpieniu do produkcji.

Funkcjonalność operacji alternatywnych, umożliwia obsługę procesu kooperacji wraz z możliwością prowadzenia magazynów kooperanta. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad powierzonym do kooperacji materiałem. Kooperant może meldować zakończenie zleconych zadań bezpośrednio w module, poprzez zdalny pulpit.