Ofertowanie:

Moduł Ofertowania jest pomocny przy prowadzeniu działań handlowych z kontrahentem. Moduł ten, dzięki powiązaniu z innymi modułami systemu ERP, pozwala przeprowadzić i zarejestrować ciąg czynności związanych z przygotowaniem kolejnych wersji ofert (specyfikacje drzewa wyrobu, kalkulacje cenowe w oparciu o aktualne ceny surowców, robocizny, kooperacji, itp.). W wyniku uzgodnień z klientem, po przyjęciu ostatecznej wersji oferty do realizacji jest ona przekształcana w zlecenie produkcyjne.

Rejestracja przygotowywanych wersji ofert i rzeczywistej realizacji

umożliwia symulacje i analizy różnych wariantów opłacalności współpracy. Funkcjonalność modułu i całego systemu pozwala na dopasowywanie do indywidualnych potrzeb odbiorcy, a zwłaszcza:

rejestrację i zarządzanie ofertami,

opracowywanie bazy kontrahentów,

zasilanie ofert danymi z TPP MONACO,

budżetowanie ofert,

przekształcenie oferty do zlecenia produkcyjnego,

nadzór nad realizacją przyjętej oferty,

analizy opłacalności współpracy z kontrahentem.

Kalkulacja TKW

W oparciu o dane normatywne z modułu TPP możliwe jest wykonanie wstępnej kalkulacji kosztów, określenie pracochłonności i wyznaczenie obciążenia stanowisk pracy powstałych przy produkcji wybranych elementów (wyrobów gotowych). Pozwala uzyskać następujące rodzaje kosztów normatywnych w rozbiciu na wyroby gotowe i ich elementy składowe.

Dostęp użytkownika systemu wg potrzeb do wybranych informacji on-line, daje wyjątkowe możliwości w zakresie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Przyjęcie zamówienia na bazie oferty opracowanej z uwzględnieniem dostępnych możliwości „odczytanych” w czasie rzeczywistym z systemu ERP (m.in. dzięki możliwości rejestracji produkcji na stanowiskach za pomocą Aplikacji REJESTRATOR), pozwala na lepsze przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe, skrócenie do minimum niezbędnych czynności administracyjnych związanych z uruchomieniem i obsługą zleceń.

Ewidencja zapytań ofertowych i ofert

TKW na potrzeby ofert

Szablony do kalkulacji ofert

Procesowanie obiegu oferty w firmie

Proces
ofertowania

zyskuje na efektywności i wydajności dzięki ścisłemu powiązaniu etapów opracowania oferty (wersje ofert, kalkulacje, zatwierdzenia) z dostępnymi możliwościami technologicznymi (stany magazynowe, harmonogramy dostaw, plany produkcyjne itp.) oraz możliwością pracy grupowej niezależnie od lokalizacji użytkownika.