System zarządzanie produkcją

Moduł produkcji bazuje na danych z wyrobów, opracowanych  w module Technicznego Przygotowania Produkcji. Funkcjonalności dostępne w module dla uruchamianego zlecenia produkcyjnego pozwalają na rejestrację i zarządzanie wydanymi przewodnikami warsztatowymi, wystawianie dokumentów magazynowych, podgląd/modyfikację specyfikacji zlecenia, podgląd etapu realizacji zlecenia oraz przegląd bilansu produkcji. System zarządzania produkcją zapewnia przejrzystość i ułatwia weryfikację wszystkich danych dotyczących produkcji, a także zapewnia możliwość szybkiej reakcji na zmiany wymagań produkcyjnych. Zebrane tu dane stanowią podstawę do analiz dotyczących procesu produkcyjnego.

Do formularzy produkcyjnych należą:

Bilans produkcji

Elementy w zleceniach

Zlecenie

Wykaz pozycji zlecenia

Przewodniki warsztatowe

Zasoby

Analiza

Listy – wysyłka

Listy – przyjęcie

Zlecenia produkcyjne

Zlecenie reprezentuje określone przez zleceniodawcę zapotrzebowanie na wybrane produkty z określeniem wszystkich ewentualnych odchyłek od danych wybranych wyrobów. Przy technicznej specyfikacji zlecenia następuje wybór z dostępnych finalnych produktów, które całkowicie albo w miarę możliwości najlepiej spełniają wymagania zleceniodawcy. Inna definicja określa zlecenie jako przypadek handlowy, którego częścią jest lista asortymentu, który klient zamówił i trzeba go wyprodukować lub poprawić istniejący.

System TPP MONACO umożliwia otwieranie zleceń produkcyjnych za pomocą następujących mechanizmów:

zlecenia otwierane „ręcznie”,

bilansowanie produkcji za pomocą funkcjonalności Bilansu produkcji,

przekształcanie ZS /ZW w zlecenia produkcyjne.

Bilans produkcji:

Bilans produkcji umożliwia zestawienie uruchomionych zleceń produkcyjnych, stanów magazynowych na magazynach półwyrobów z zapotrzebowaniem wynikającym bezpośrednio z zamówień sprzedaży (podzespół sprzedawany jako część zamienna) i zleceń produkcyjnych, w których będzie podbierany z magazynu do montażu. System umożliwia analizowanie zapotrzebowania materiałowego w kontekście planowanej i uruchomionej produkcji.

Funkcjonalność bilansu produkcji pozwala zestawić ze sobą zamówienia sprzedaży lub zamówienia wewnętrzne, wygenerowane już zlecenia produkcyjne, stany magazynowe poszczególnych produktów i na tej podstawie wygenerować zlecenia produkcyjne na ilości niezbędne do zrealizowania zamówień. Formularz podzielony jest na tabele z :

Produktami

zawiera listę produkowany elementów.

Zamówieniami

zawiera listę zamówień dla wybranego elementu.

Zleceniami produkcyjnymi

zawiera listę pozycji zleceń
produkcyjnych dla elementu.

Bilans materiałów

Funkcjonalność bilansu materiałów pozwala zestawić ze sobą zamówienia zakupu, zamówienia sprzedaży, wygenerowane już zlecenia produkcyjne oraz stany magazynowe poszczególnych materiałów i na tej podstawie określić potrzebną ilość do zamówienia.

Formularz podzielony jest na tabele z:

Materiałami - zawiera listę materiałów

Zamówieniami - zawiera listę zamówień zakupu dla wybranego elementu

Zleceniami produkcyjnymi - zawiera listę zleceń

Elementy w
zleceniach

Formularz służy do zarządzania elementami, które posiadają status "W planie", a więc są jeszcze opracowywane. Zawiera wszystkie potrzebne opcje m.in. takie jak zarządzanie rejestracjami, zarządzanie specyfikacją zlecenia, przeplanowanie, zmiany technologii, drukowanie przewodników warsztatowych.

Przewodniki produkcyjne

Delegowanie zadań na gniazda\pracowników

Zasoby

Kontrola jakości

Rejestr narzędzi

Karty niezgodności:

Karta niezgodności jest generowana dla każdej operacji, w której zarejestrowano przynajmniej jeden brak dowolnego typu. Podczas rejestracji operacji operator może zarejestrować wykonane sztuki jako:

Dobre

Egzemplarze poprawnie wykonane, gotowe do dalszego etapu produkcji.

Braki nienaprawialne

Egzemplarze, na których powstał defekt podczas ostatniej operacji. Takich elementów nie można już naprawić.

Braki naprawialne

Egzemplarze, na których powstał defekt podczas ostatniej operacji. Na takich elementach wykonywany jest proces naprawczy, który po poprawnym ukończeniu spowoduje dołączenie egzemplarzy do dobrych.

Zakwestionowane

Egzemplarze, co do których operator nie jest w stanie stwierdzić czy jest to egzemplarz dobry, naprawialny, czy nienaprawialny. Tego typu braki trzeba sklasyfikować jako jeden z powyższych typów przed zatwierdzeniem karty niezgodności.

System TPP MONACO - system do zarządzania produkcją

Efektywne i sprawne zarządzanie produkcją jest kluczowym czynnikiem sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Pomocne w doskonaleniu procesów produkcyjnych okazują się dedykowane systemy do zarządzania zasobami firmy. Te znajdują zastosowanie w każdej firmie produkcyjnej. Systemy do zarządzania produkcją przydają się w zakresie zarządzania zapasami, planowania produkcji, kontroli jakości, zarządzania kosztami. System TPP MONACO posiada szereg funkcjonalności, dzięki którym możliwe jest nie tylko efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem ale doskonalenie procesów produkcyjnych. System do zarządzania produkcją sprawdza się w fabrykach i zakładach przemysłowych - wszędzie tam gdzie produkuje się duże ilości produktów na dużą skalę.

System do zarządzania produkcją to także sprawdzone narzędzie w przypadku firm produkujących na zamówienie, system TPP MONACO pozwala na elastyczne planowanie i zarządzanie produkcją zgodnie z bieżącymi zleceniami klientów.