MONACO w strategii Przemysł 4.0

   Rozwój informatyzacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych w okresie od lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to zaistniały systemy MRP powiązane z planowaniem potrzeb materiałowych i  potrzeba optymalizacji produkcji, doprowadził systemy wspomagające procesy wytwórcze do stanu określanego pojęciem Fabryka/Przemysł 4.0. Pod tym pojęciem kryją się procesy tworzenia i automatyzacji przesyłania danych pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w łańcuch produkcji, sprzedaży i logistyki, oparte na cyfrowym modelowaniu produktu oraz procesu produkcyjnego. Wzajemna komunikacja systemów informatycznych i urządzeń połączonych w sieć zasobów, stwarza nowe możliwości symulacji obciążenia zasobów i raportowania w czasie rzeczywistym na podstawie bieżących wskaźników.

   Właściwy dobór narzędzi do realizacji założeń Przemysłu 4.0, pozwala na usprawnienie procesów przesyłania danych pomiędzy wszystkimi podmiotami – uczestnikami procesów.  Prowadzi  to do racjonalizacji wykorzystania m.in. maszyn czy zasobów ludzkich. Pracownicy uwolnieni od konieczności rejestracji i przekazywania informacji, które mogą pojawić się w systemie automatycznie, przyczyniają się do wzrostu wydajności i zmniejszają prawdopodobieństwo popełnienia błędu ludzkiego. Urządzenia stacjonarne i przenośne, usprawniające pracę w obszarach obsługi produkcji (utrzymanie ruchu, logistyka zaopatrzenia itp.), służące do zgłaszania zdarzeń, raportowania usterek, wyświetlania instrukcji, skomunikowane w ramach sieci komputerowych, umożliwiają fabrykom pełniejszą kontrolę, lepszą diagnostykę i wydajniejszą pracę. Pracownicy prowadzeni przez kolejne czynności, nie popełniają błędów wynikających np. z braku doświadczenia i podejmują optymalne decyzje w czasie rzeczywistym.

   System Wspomagania Projektowania Procesu Wytwarzania MONACO, wraz z wypracowanymi w ostatnim czasie nowymi modułami funkcjonalnymi, wpisuje się znakomicie w założenia Przemysłu 4.0, dostarczając możliwości inteligentnej komunikacji pomiędzy urządzeniami sprzężonymi z systemem.

    Z definicji Przemysł 4.0 to kompleksowa cyfryzacja, łączenie produktów, maszyn i ludzi oraz stosowanie nowoczesnych technologii. Zastosowanie platformy MONACO w procesie transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstwa, zmierzającego na poziom 4.0, oznacza przede wszystkim poprawę produktywności w wyniku zwiększenia wiedzy na temat produktów, procesów wytwórczych, łańcuchów dostaw oraz wydajności biznesowej.

    Wykorzystanie automatyzacji śledzenia procesów czy rejestracji danych, dostępnych na platformie MONACO prowadzi do zmniejszenia kosztów produkcji i poprawy jakości obsługi klienta. Dzięki zastosowaniu MONACO, przejście na poziom 4.0 staje się łatwiejsze. Wzrasta stopień wykorzystania zasobów, zarówno produkcyjnych jaki i ludzkich, następuje minimalizacja lub całkowita eliminacja przestojów maszyn i linii produkcyjnych. Problemy związane z jakością produktów oraz marnotrawstwem zasobów, materiałów i komponentów, ulegają istotnej redukcji. Platforma MONACO, dzięki swej otwartości, pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb i skonfigurowanie optymalnych rozwiązań w zakresie produkcji, jak i we współpracy z systemami informatycznymi klasy ERP.