Zmiana w module planowania – optymalizacja algorytmu planowania.

MONACO® jest wciąż rozwijającym się i ulepszanym produktem. Nasz zespół cały czas pracuje nad nowymi funkcjonalnościami i dodatkami, które mają ułatwić codzienną pracę.

Jednym z podstawowych działań, jakie należy wykonać projektując proces technologicznego montażu, jest ustalenie kolejności wprowadzania poszczególnych części do procesu montażu. Chodzi tu zatem o zaplanowanie właściwej sekwencji montażowej.

Problem planowania sekwencji montażu należy do klasy zagadnień trudno rozwiązywalnych w wymaganym czasie. Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia w przygotowaniu systemu do wykonywania konkretnych zadań krótkoterminowych. W planowaniu produkcji z zastosowaniem komputerowego wspomagania rozwiązywaniu problemów decyzyjnych rolę podstawową pełnią efektywne algorytmy. Służą one optymalnemu rozplanowaniu zleceń produkcyjnych w momencie wydania do planu, rozpisywanych przez system na operacje technologiczne.

W najnowszych wersjach 19.8 i 19.9 MONACO®, dodana została informacja w specyfikacji o priorytecie pozycji zlecenia. W praktyce proces polega na tym, iż dana pozycja zlecenia na element produkowany, powiązana zostaje zleceniem wewnętrznym z pozycją zlecenia na wyrób, do którego jest wymagana.

W ten sposób konkretyzowany zostaje mechanizm wiązania pozycji zleceń dla elementów oznaczonych jako produkowane zleceniem wewnętrznym, z pozycją zlecenia na wyroby, dla których są one potrzebne. Powiązanie zapisywane są z wymaganą dokładnością do karty pracy. Przeprowadzony proces pozwala na bardziej efektywną konfigurację działań planowania.