Zastosowanie systemu MONACO® w produkcji odlewów.

Systemy wspomagające planowanie zasobów i sterowanie produkcją przedsiębiorstwa są najlepszym sposobem na monitorowanie procesów produkcyjnych, kontrolę czasu i kosztów wytwarzania. Systemy te są szczególnie przydatne do planowania i nadzorowania realizacji złożonych procesów technologicznych. Przykładem jest proces technologiczny produkcji odlewów obejmujący:

  • proces przygotowawczy, gdzie wykonywana jest dokumentacja technologiczna i oprzyrządowanie oraz przygotowywane stanowiska i zasoby materiałowe,
  • proces wytwórczy, który realizuje w sposób powtarzalny operacje podprocesów: wytwarzania zestawów modelowych, form, ciekłego staliwa i w końcowym rezultacie łączy je dając staliwne odlewy.

Na potrzeby najnowszych wersji 19.8 i 19.9 systemu MONACO® opracowana została funkcjonalność umożliwiająca obsługę produkcji odlewów.

W pierwszym etapie realizowana jest obsługa nowego typu elementów – wytop i zakładanie zlecenia na produkcję żeliwa. Z poziomu REJESTRATOR-a następuje rejestrowanie operacji związanych z pozycją zlecenia oraz wystawianie dokumentów RW i PW.

Drugi etap obejmuje założenie pozycji zlecenia na formę odlewniczą zawierającą w konstrukcji element typu odlew. Z poziomu REJESTRATOR-a rejestrowana jest operacja i w oparciu o wcześniejszy dokument PW na wytop, wystawiany dokument RW. Określa to tym samym, że odlewy produkowane będą z tego konkretnego zlecenia.

Po stwierdzeniu, że zlecenie, którym generowany był wytop można uznać za zamknięte, system pozwala na rozliczenie złomu obiegowego. Funkcjonalność wystawia dokument PW na indeks oznaczony jako złom, w specyfikacji wytopu na ilość wyznaczoną według elementów rozchodowanych dla dokumentu PW oraz wagi elementu przypisanej do nagłówka konstrukcyjnego odlewu.