Wdrożenie systemu MONACO

Kompleksowe wdrożenie TPP MONACO na bazie dobrze przygotowanego projektu funkcjonalnego daje firmie Odbiorcy gwarancję osiągnięcia założonych celów i bezpieczeństwa inwestycji.

Wdrożenie systemu realizowane jest w następujących etapach:

Projekt funkcjonalny

W oparciu o dostarczone przez Odbiorcę informacje, budowany jest projekt funkcjonalny wdrożenia. Celem projektu funkcjonalnego jest określenie minimalnych i optymalnych wymagań systemowych w środowisku sprzętowym Odbiorcy oraz opisanie procesów biznesowych, które powinny być realizowane z wykorzystaniem platformy TPP MONACO w środowisku MS SQL. Konsultanci określają zakresy korzystania z dostępnych na platformie MONACO obszarów funkcjonalnych oraz zmiany, które będą wymagały rozwoju lub parametryzacji.

Implementacja funkcjonalności i interfejsów związanych z działalnością firmy Odbiorcy

Proces implementacji na tym etapie obejmuje konfigurację systemu, jego parametryzację i testy w dostępnym obszarze integracji z systemem ERP. Podczas tego etapu konsultanci, we współpracy z przedstawicielami Odbiorcy, mogą uwzględnić propozycje zmian w odniesieniu do pierwotnych ustaleń poczynionych na etapie budowania projektu funkcjonalnego.

Instalacja i konfiguracja

W środowisku informatycznym Odbiorcy, udostępnionym dla potrzeb platformy MONACO, instalujemy i konfigurujemy obszary funkcjonalne platformy MONACO zintegrowane z systemem ERP wraz z implementacją w zakresie  opisanym na etapie przygotowania projektu funkcjonalnego.

Migracja danych

Proces wdrożenia może obejmować opracowanie interfejsów migracji danych z istniejącej bazy SQL Odbiorcy do bazy danych MONACO w obszarach, w których jest to możliwe lub uzasadnione. Decyzje w tym zakresie podejmuje się podczas przygotowania projektu funkcjonalnego.

Szkolenie

Szkolenia dla użytkowników platformy MONACO są dostosowane do  środowiska pracy poszczególnych osób. Pozwala to na maksymalne skrócenie czasu koniecznego na przekazanie niezbędnego zakresu wiedzy, umożliwiającej korzystanie z określonego zakresu funkcjonalnego platformy MONACO.

Implementacja nowych funkcjonalności i dodatkowych interfejsów dla potrzeb Odbiorcy

Proces implementacji na tym etapie może obejmować parametryzację i testy systemu w obszarach funkcjonalnych pozwalających na dostosowanie do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika platformy MONACO. Pozwala to na korzystanie z zasobów danych rzeczywistych, pozyskiwanych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa w wyniku automatyzacji śledzenia procesów czy rejestracji danych. Prowadzi to do dalszej optymalizacji wykorzystania zasobów Odbiorcy, zmniejszenia kosztów produkcji i poprawy jakości obsługi klienta.

Uruchomienie systemu w wersji produkcyjnej – serwis i opieka powdrożeniowa

Uruchomienie wersji produkcyjnej i zrealizowane etapy implementacji podlegają wsparciu powdrożeniowemu, realizowanemu przez konsultantów wdrożeniowych. Wsparcie realizowane jest poprzez:

– Udostępnianie aktualizacji i nowych wersji programu w ramach usługi maintenance,

– Usługę Hotline – zdalna (telefon, e-mail),

– Asysta personalna u Odbiorcy (wg potrzeb).