W jaki sposób system MONACO® wpływa na optymalizację procesów produkcyjnych w firmie?

Systemy klasy MES to rozwiązania informatyczne, które zostały stworzone w celu zbierania danych z hali produkcyjnej. Informacje o realizacji produkcji zbierane są z maszyn za pomocą elementów automatyki, a ze stanowisk produkcyjnych przy użyciu terminali obsługiwanych przez pracowników. Dane przesyłane są do systemów ERP oraz do innych systemów wspierających produkcję. System umożliwia monitorowanie produkcji oraz podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie generowanych raportów efektywności produkcji.

System komunikacji i informowania obszaru produkcji jest istotnym składnikiem systemu MONACO®. Aplikacja Rejestrator umożliwia korzystanie z zasobów systemu MONACO® na stanowisku produkcyjnym. Może być użytkowana na stacjonarnej stacji roboczej, panelu dotykowym czy mobilnym kolektorze danych z czytnikiem kodów kreskowych. Terminalem pozwalającym na rejestrację czasów pracy i zdarzeń na hali produkcyjnej może być również dowolny komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym, posiadający podłączenia do lokalnej sieci komputerowej firmy. Istotną cechą aplikacji jest łatwość i intuicyjność obsługi.

System MONACO we współpracy z Aplikacją REJESTRATOR umożliwia analizowanie zapotrzebowania materiałowego w kontekście planowanej i uruchomionej produkcji oraz śledzenie przebiegu produkcji on-line. Aplikacja pozwala wystawić do systemu ERP dokumenty rozchodu materiałowego czy przyjęcia do magazynu (RW, PW, MM) wraz z nr zlecenia produkcyjnego, do którego dany materiał był wydawany. W systemie MONACO® czynności związane z rejestracjami mają charakter kontrolny i korygujący ewentualne błędy w rejestracjach pracowników.

MONACO® sprzęgnięte jest z systemem ERP. Zakładając indeks towarowy w systemie produkcyjnym MONACO®, automatycznie pojawi się on w systemie ERP. Realizując zlecenie produkcyjne możemy w różnym stopniu korzystać z danych zawartych w bazie magazynowej systemu ERP.

Rozwiązania klasy MES stosowane w systemie MONACO®, umożliwiają wygenerowanie niemałych oszczędności dzięki minimalizacji przestojów i awarii maszyn oraz efektywnemu monitoringowi czasu pracy urządzeń i ludzi na hali produkcyjnej.