Udane wdrożenie Comarch ERP XL w 4 krokach – recepta na prawidłowy rozwój firmy.

„Rzeczy wielkie dokonują się poprzez rzeczy małe”.

Ludwik XIV król Francji

Kompleksowe wdrożenie systemu Comarch ERP XL na bazie dobrze przygotowanego projektu funkcjonalnego, daje Klientowi gwarancję osiągnięcia założonych celów i bezpieczeństwa inwestycji. Wdrożenie systemu ERP realizowane jest w następujących, podstawowych etapach:

 1. Analiza przedwdrożeniowa
 2. Planowanie (warsztaty przedwdrożeniowe)
 3. Wdrożenie
 4. Wstępna eksploatacja nadzorowana

Analiza przedwdrożeniowa Comarch ERP XL

Celem analizy jest przygotowanie Klienta do wdrożenia, pokazanie jak będzie wyglądał u niego system Comarch ERP XL, w jaki sposób planuje się przeprowadzić wdrożenie i ile to będzie kosztować. Istotnym punktem jest identyfikacja wszelkich zagrożeń mogących wystąpić podczas wdrożenia.

Dzięki profesjonalnie przeprowadzonej analizie, Klient nabiera zaufania do systemu ERP i do procesu wdrożenia Comarch ERP XL. Jest to bardzo istotne, bo proces wdrożenia niestety często wiąże się z pewną dezorganizacją pracy firmy.

Analiza jest realizowana przez Zespół Analityczny. Tworzą go osoby wyznaczone ze strony Klienta, posiadające uprawnienia decyzyjne i wiedzę merytoryczną w zakresie objętym wdrożeniem Comarch ERP XL oraz specjaliści ze strony firmy wdrażającej. Klient otrzymuje do wypełnienia ankietę dotyczącą podstawowych informacji o działalności firmy, realizowanych procesach i funkcjonalnościach systemu, odpowiadających potrzebom Klienta. Dokument zawiera także harmonogram oraz koszty wdrożenia systemu Comarch ERP XL.

Planowanie wdrożenia Comarch ERP XL

Po zakończeniu etapu Analizy i podpisaniu Umowy Wdrożeniowej, określającej warunki świadczenia usług, ilość licencji, czasochłonność prac oraz cenę i warunki płatności, następuje etap planowania. Głównym celem tego etapu jest zdefiniowanie wszystkich elementów organizacyjnych, związanych z realizacją prac i opracowanie szczegółowego harmonogramu wdrożenia.

Wdrożenie Comarch ERP XL

Niezależnie od tego dla jakiej firmy ma być wykonane wdrożenie systemu Comarch powinno być ono przeprowadzone zgodnie z odpowiednio zaplanowanym i zorganizowanym procesem. Bardzo często wdrożenie Comarch wymaga unikalnego podejścia przez wzgląd na specjalistyczne wymagania danej firmy.

Na etapie wdrożenia systemu Comarch wyróżnia się następujące elementy:

 • Dostawa sprzętu i oprogramowania;
 • Instalacja bazy danych na serwerze po zgłoszeniu „gotowości sprzętowej serwera” przez Klienta;
 • Szkolenie administratorów – ma na celu zapewnienie zaangażowania administratorów systemu ERP podczas dalszych prac związanych z instalacjami, konfiguracją systemu itd.;
 • Instalacja oprogramowania na stanowiskach roboczych po uzgodnieniu zgodności konfiguracji (sprzętowej i programowej) stanowisk użytkowników z wymaganiami podanymi w Analizie Potrzeb Informatycznych;
 • Implementacja nowych funkcjonalności systemu;
 • Integracja z systemami zewnętrznymi – implementacja mechanizmów, pozwalających na integrację z systemami zewnętrznymi pracującymi u Klienta;
 • Migracja danych, m.in. kontrahentów i towarów;
 • Konfiguracja systemu – zdefiniowanie użytkowników wraz z przydziałem do grup i nadaniem uprawnień z tego wynikających, konfiguracja poszczególnych modułów oraz wykonanie wydruków i raportów zdefiniowanych i zamówionych przez Klienta;
 • Szkolenia użytkowników – odbywają się po zakończeniu konfiguracji systemu i prowadzone są na kopii bazy produkcyjnej Klienta;
 • Testy systemu Comarch ERP XL – obejmują sprawdzenie poprawności działania standardowych funkcji systemu, sprawdzenie przykładowego obiegu dokumentów, sprawdzenie poprawności wydruków i raportów niestandardowych. Testowane są też nowe funkcjonalności oraz interfejsy z systemami zewnętrznymi.

Wstępna eksploatacja Comarch ERP XL

Po produkcyjnym uruchomieniu systemu Comarch ERP XL, rozpoczyna się wstępna eksploatacja przy asyście firmy wdrażającej. Asysta ma na celu pomóc pracownikom Klienta w pierwszym momencie rzeczywistej pracy z nowym systemem. Wówczas występuje bowiem największy stres i obawa. Etap ten kończy wdrożenie i po zrealizowaniu zaplanowanej ilości wizyt w ramach wstępnej eksploatacji podpisywany zostaje Protokół Zakończenia Wdrożenia.

Wdrożenie systemu klasy Comarch ERP XL rozgrywa się w wymiarach czasu, jakości i pieniędzy. Udane wdrożenie to takie, które udaje się zamknąć w założonym czasie, bez przekroczenia budżetu, przy osiągnięciu zakładanych, dobrze zdefiniowanych za pomocą liczb, celów. Udane wdrożenie Comarch generuje niski poziom zakłóceń w bieżącej działalności firmy. Poprawna realizacja przedstawionych wyżej etapów jest podstawowym warunkiem udanego wdrożenia systemu Comarch ERP XL w firmie.