REJESTRATOR do MONACO®.

Aplikacja ułatwia korzystanie z zasobów systemu MONACO® na stanowisku produkcyjnym. Może być użytkowana na pulpicie komputera stacjonarnego lub pulpicie dotykowym typu All-in-One (komputer z ekranem dotykowym w jednej obudowie). Aplikacja jest ciągle udoskonalana, stosownie do bieżących potrzeb użytkowników. W ostatnim czasie (w wersji 19.6) udostępniono użytkownikom możliwość dodawania operacji transportu na przewodnikach warsztatowych. Operacja ta wyróżniona jest na osobnych zakładkach w systemie MONACO® i na REJESTRATOR-ze. Osoby realizujące operację transportu otrzymały narzędzie do uproszczonego sposobu realizacji tego procesu.

Operacja transportu może być operacją w procesie technologicznym lub można włączyć funkcjonalność dopisywania operacji transportu na podstawie macierzy Wydziałów lub Stanowisk. W tabeli definiujemy czas transportu pomiędzy wydziałami lub opcjonalnie stanowiskami. Wydanie przewodnika do statusu w Planie lub od razu do Produkcji z włączoną funkcjonalnością spowoduje dopisanie operacji transportu w przypadku zmiany wydziału lub stanowiska pomiędzy operacjami na przewodniku warsztatowym.