Platforma MONACO a systemy ERP.

Wśród wielu systemów klasy ERP obecnych na polskim rynku, COMARCH ERP XL charakteryzuje się mocno rozbudowaną funkcjonalnie, otwartą na integracje, modułową budową. Funkcjonalności systemu, zgrupowane w kilkunastu współpracujących ze sobą obszarach, pozwalają na optymalną konfigurację. Ilość modułów, dobierana na podstawie analizy bieżących potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy, pozwala na swobodną rozbudowę o kolejne obszary wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. COMARCH ERP XL to obecnie najczęściej kupowany system klasy ERP w Polsce. Korzysta z niego ponad 5500 przedsiębiorstw z różnych branż. Wśród nich są przedsiębiorstwa, które ze względu na specyfikę swojej produkcji oraz indywidualne potrzeby, zdecydowały się na wdrożenie w obszarze produkcyjnym rozwiązań opartych na funkcjonalnościach dostępnych na platformie MONACO zintegrowanych z ERP XL.

Korzyści z integracji MONACO z ERP

Każdy użytkownik systemu ERP ma określone potrzeby w zakresie dopasowania wyglądu i zakresu informacji, widocznych na ekranie. Konstruktor, technolog, planista, marketingowiec, handlowiec czy zaopatrzeniowiec realizują scenariusze, w których korzystają z danych zgromadzonych przez poszczególne grupy pracowników. Odpowiednio dobrane narzędzia informatyczne, dopasowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności, ułatwiają skuteczne i wydajne zaspokojenie bieżących potrzeb. Integracja platformy MONACO z systemem klasy ERP daje zdecydowanie większe możliwości reakcji na dynamicznie zmieniające się potrzeby współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych. Łatwość dostępu do różnorodnych danych ze wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa oraz integracja działań związanych z tworzeniem, dokonywaniem zmian i zarządzaniem dokumentacją konstrukcyjno-technologiczną pozwala na:

 • Stworzenie jednej, centralnej bazy KNOW-HOW przedsiębiorstwa, umożliwiającej zarządzanie dokumentacją techniczną (konstrukcyjną i technologiczną), opracowywanie rozwinięć konstrukcyjnych, projektowanie procesów wytwarzania oraz zarządzanie zleceniami produkcyjnymi wraz z kalkulacją kosztów. System zapewnia szybki dostęp do pełnej informacji o wyrobie lub zleceniu produkcyjnym w obszarze całej objętej nim dokumentacji technicznej (np.: kto i kiedy zlecił, opracował, wprowadził zmiany, zatwierdził, itp.);
 • Stworzenie sprawnego systemu projektowania nowych wyrobów oraz wprowadzania zmian w istniejącej dokumentacji. Przebieg każdej zmiany jest automatycznie rejestrowany przez system. Umożliwia to natychmiastowe uzyskanie informacji o całym przebiegu zmiany (pracownik, data operacji, jakie zmiany w stosunku do dokumentacji wzorcowej, dla którego odbiorcy, itp.);
 • Generowanie z bazy danych Technicznego Przygotowania Produkcji dokumentów opisujących i uruchamiających procesy produkcyjne;
 • Wsparcie dla działu ofertowania o możliwość opracowania i zarządzania wersjami ofert z wykorzystaniem danych centralnej bazy KNOW-HOW przedsiębiorstwa;
 • Integrację z systemami klasy ERP dla potrzeb bilansowania zapotrzebowania na materiały i komponenty do uruchomienia zleceń produkcyjnych i rozliczenia rzeczywistych kosztów wytworzenia.

Efektem integracji platformy MONACO z systemem klasy ERP ponadto jest:

 • Wyraźne usprawnienie podstawowych procesów biznesowych we wszystkich obszarach działalności – Oferty – Umowy – TPP – Planowanie – Zaopatrzenie – Produkcja – Dystrybucja. Informacje dostępne są w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie;
 • Obniżenie kosztów wytworzenia wyrobu – zdecydowane skrócenie wszystkich etapów Technicznego Przygotowania Produkcji;
 • Znaczna redukcja czynności rutynowych, zwłaszcza przy rejestracji zdarzeń i tworzeniu wszelkiego typu zestawień;
 • Łatwa analiza poziomu zaawansowania projektów i bilansowania zapotrzebowania;
 • Łatwiejsze zarządzanie i optymalizacja stanów magazynowych wyrobów, półwyrobów oraz surowców;
 • Wizualizacja obciążenia zasobów i automatyzacja pracy przedsiębiorstwa;
 • Praca grupowa z kontrolowanym zakresem dostępu do informacji;
 • Zmniejszone zapotrzebowanie na papierową formę dokumentacji – elektroniczna wymiana danych;
 • Skuteczniejsze zwiększanie sprzedaży i efektywniejsze pozyskiwanie nowych klientów;
 • Sprawniejsza obsługa obecnych i potencjalnych klientów – zwiększenie produktywności;
 • Wielowymiarowa kontrola kosztów firmy;
 • Zdalny dostęp do zasobów przedsiębiorstwa – telepraca w dowolnych konfiguracjach uczestników procesów.