O filozofii Technicznego Przygotowania Produkcji MONACO® raz jeszcze.

W jaki sposób określić miarę podobieństwa wyrobów? Elementy można porównać analizując kształt geometryczny, wymiary, dokładność i jakość obróbki wybranych powierzchni. Przy projektowaniu nowych elementów klasyfikuje się je do grup wyrobów technologicznie podobnych. Wprowadzanie do systemu nowej dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej oraz wszelkie poprawki (zmiany) w dokumentacji, mogą być realizowane za pomocą Projektów i Zadań. Możliwe jest również określenie typowych operacji technologicznych, wykorzystywanych do projektowania nowych procesów produkcyjnych.

System Technicznego Przygotowania Produkcji MONACO® umożliwia m.in. klasyfikację zaprojektowanej części, a następnie automatyczne generowanie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej w oparciu o typowy proces lub typowe operacje. Z systemu graficznego klasyfikatora części wybierany jest przedstawiciel najbardziej odpowiadający pod względem wymaganych cech. Element jest indywidualnie sparametryzowany pod względem np. gatunku materiału, chropowatości powierzchni, wymiarów, tolerancji, parametrów dotyczących obróbki cieplnej czy obróbki powierzchni. Powstaje komputerowy model obiektu, gotowy do dalszego wykorzystania. Informacja o pojawieniu się obiektu przekazywana jest pracownikom za pomocą Workflow.

Systemu Technicznego Przygotowania Produkcji MONACO® oferuje następujący zakres możliwości działania:

  • Zaszeregowanie obiektów do grup o podobnych właściwościach.
  • Wyodrębnienie jednego przedstawiciela z wzorcową dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną. Dzięki temu utworzona zostaje reprezentatywna baza danych.
  • Przy projektowaniu nowych obiektów można korzystać z dokumentacji wyrobów. opracowanych wcześniej. Po wybraniu podobnego obiektu, system kopiuje dane do dokumentacji nowego wyrobu. Następnie możliwa jest modyfikacja danych w celu doprowadzenia do zgodności z nowym projektowanym wyrobem.

Podstawą systemu Technicznego Przygotowania Produkcji MONACO® jest jednoznaczne określenie właściwości produkowanego elementu. System Technicznego Przygotowania Produkcji MONACO® umożliwia łatwe wyszukiwanie zbliżonego typowego rozwiązania, wraz z wygenerowaniem wszystkich istotnych danych związanych z procesem produkcji. Udostępnia również informacje niezbędne przy rozwiązywaniu zadań w procesie technologicznego przygotowania produkcji. W przypadku pojawienia się niezgodności między typowym rozwiązaniem, a nowym projektowanym, baza danych uzupełniana jest przy użyciu środków edycji systemu Technicznego Przygotowania Produkcji MONACO®. Możliwe jest również wykonanie nowego elementu, poszerzającego bazę danych. Dzięki temu system TPP MONACO® umożliwia rejestrację każdego nowego rozwiązania i udostępnienie go wszystkim zaangażowanym w proces pracownikom. W procesie samouczenia systemu, rejestrowana jest automatycznie cała wiedza pracowników organizacji.

W ramach Technicznego Przygotowania Produkcji MONACO® realizowane są następujące procesy:

  • rozwój konstrukcji,
  • konstrukcyjno-technologiczne przygotowanie produkcji,
  • przygotowanie narzędzi wraz z dokumentacją,
  • określenia technologii produkcji,
  • obieg dokumentacji technicznej.

System Technicznego Przygotowania Produkcji MONACO® umożliwia dobór odpowiedniego typowego lub zunifikowanego rozwiązania na każdym analizowanym poziomie produkcji. System Technicznego Przygotowania Produkcji MONACO®, zintegrowany z systemami klasy ERP jest optymalnym rozwiązaniem informatycznym dla firmy produkcyjnej, która staje wobec konieczności zmodernizowania użytkowanego oprogramowania wspomagającego zarządzanie produkcją.