Nowości modułu CMM.

Dostosowanie  grafiki  modułu  CMM  do  rozmiaru urządzenia,  na którym  jest prezentowana,  daje  nowe możliwości reagowania na  bieżące potrzeby  z dowolnego miejsca. Udostępnienie określonego zakresu danych użytkownikom mającym za zadanie organizację i monitorowanie procesu wytwórczego „on-line”, umożliwia skuteczne doskonalenie zarządzania procesem wytwórczym i komunikacją z kontrahentami.

W ostatnim czasie niemal cały świat dotknęła pandemia koronawirusa, która z dnia na dzień spowodowała zmianę organizacji pracy wielu przedsiębiorstw. Dla części z nich była to konieczność wprowadzenia pracy zdalnej na większą skalę niż dotychczas. Ograniczenie ilości pracowników na zmianach i kontaktów interpersonalnych ze światem zewnętrznym wymusza także zmiany organizacyjne wewnątrz firmy.

Bazując na potrzebach użytkowników systemu MONACO,  prowadzimy  intensywny  rozwój  aplikacji CMM,   ułatwiającej   operatorowi   dostęp  do  wybranych  danych  systemu  ERP.  Dzisiaj  oznacza to  dostęp  z dowolnego miejsca za pomocą całej gamy urządzeń komunikujących się za pośrednictwem internetu.

Elastyczny z założenia i predefiniowany dla potrzeb użytkowników systemów klasy ERP moduł CMM do systemów ERP – MONACO, udostępnia nowe funkcjonalności w najnowszej wersji 2020.2., zwłaszcza w obszarach:

  • Produkcji, na które obecnie składa się poszerzenie stopnia szczegółowości konfiguratora obsługi produkcji w toku, wizualizacji stopnia realizacji planu, definiowanie zapotrzebowania na narzędzia, dyspozycje, zwroty.
  • Zasobów Ludzkich, obejmujących: kalendarz pracowników, kalendarze obłożenia zasobów, kompetencje pracowników oraz zdefiniowany wg potrzeb odbiorcy zakres informacji szczegółowych.

Responsywność aplikacji ułatwia korzystanie z niej na różnorodnych urządzeniach, a zastosowana technologia pozwala na sprawne, dalsze dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników.

  1. Pulpit telefonu

 

  1. Pulpit tabletu/monitora

  1. Podgląd na stan „Produkcji w toku”

  1. Podgląd na stan „Produkcji w toku” – szczegóły

  1. Podgląd na kalendarz obciążenia zasobów

  1. Podgląd na zapotrzebowanie – gdzie aktualnie jest w użyciu np.: narzędzia specjalne

  1. Graficzne zobrazowanie obciążenia zasobów i stanu realizacji „Planu tygodniowego”