Nowości modułu CMM.

Dostosowanie  grafiki  modułu  CMM  do  rozmiaru urządzenia,  na którym  jest prezentowana,  daje  nowe możliwości reagowania na  bieżące potrzeby  z dowolnego miejsca. Udostępnienie określonego zakresu danych użytkownikom mającym za zadanie organizację i monitorowanie procesu wytwórczego „on-line”, umożliwia skuteczne doskonalenie zarządzania procesem wytwórczym i komunikacją z kontrahentami.

W ostatnim czasie niemal cały świat dotknęła pandemia koronawirusa, która z dnia na dzień spowodowała zmianę organizacji pracy wielu przedsiębiorstw. Dla części z nich była to konieczność wprowadzenia pracy zdalnej na zdecydowanie większą skalę niż dotychczas. Ograniczenie ilości pracowników na zmianach i kontaktów interpersonalnych ze światem zewnętrznym wymusza także zmiany organizacyjne wewnątrz firmy.

Bazując na potrzebach użytkowników systemu MONACO i wzorując się na dobrych praktykach stosowanych w procesach tworzenia oprogramowania,  prowadzimy  intensywny  rozwój  aplikacji CMM,   ułatwiającej   operatorowi   dostęp  do  wybranych  danych  systemu  ERP,  co  dzisiaj  oznacza  dostęp  z dowolnego miejsca za pomocą całej gamy urządzeń komunikujących się za pośrednictwem internetu.

Elastyczny z założenia i predefiniowany dla potrzeb użytkowników systemów klasy ERP moduł CMM do systemów ERP – MONACO, udostępnia nowe funkcjonalności w najnowszej wersji 2020.2., zwłaszcza w obszarach:

  • Produkcji, na które obecnie składa się poszerzenie stopnia szczegółowości konfiguratora obsługi produkcji w toku, wizualizacji stopnia realizacji planu, definiowanie zapotrzebowania na narzędzia, dyspozycje, zwroty.
  • Zasobów Ludzkich, obejmujących: kalendarz pracowników, kalendarze obłożenia zasobów, kompetencje pracowników oraz zdefiniowany wg potrzeb odbiorcy zakres informacji szczegółowych.

Responsywność aplikacji ułatwia korzystanie z niej na różnorodnych urządzeniach, a zastosowana technologia pozwala na sprawne, dalsze dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników.

  1. Pulpit telefonu

 

  1. Pulpit tabletu/monitora

  1. Podgląd na stan „Produkcji w toku”

  1. Podgląd na stan „Produkcji w toku” – szczegóły

  1. Podgląd na kalendarz obciążenia zasobów

  1. Podgląd na zapotrzebowanie – gdzie aktualnie jest w użyciu np.: narzędzia specjalne

  1. Graficzne zobrazowanie obciążenia zasobów i stanu realizacji „Planu tygodniowego”