MONACO – ułatwienia w codziennej praktyce produkcyjnej…

Zagadnienie: Czy można importować konstrukcyjny wykaz elementów wraz z rysunkami z systemu CAD do MONACO?

Odpowiedź: Tak, można.

Do opracowania konstrukcji wyrobu powszechnie stosuje się systemy CAD\CAM.  Pozwalają one na zamodelowanie i wirtualną analizę projektowanego wyrobu. Szeroka gama dostępnego na rynku oprogramowania, zróżnicowanego pod względem zasobów bibliotecznych oraz możliwości konstrukcyjnych pozwala firmom na sprawne i wielowariantowe projektowanie. Wyprodukowanie wyrobu wymaga jednakże opracowania technologicznego. Jest to uporządkowany zbiór czynności, mającym na celu zmianę właściwości (fizycznych lub chemicznych) elementów wyrobu. Systemy CAD jak: Inventor, Solid Works, Solid Edge, Catia czy Pro Engineer posiadają narzędzia, w których modelowanie elementu, podzespołu czy całego wyrobu polega na definiowaniu cech konstrukcyjnych przy pomocy szerokiej gamy możliwości w zakresie modelowania geometrycznego.
Możliwość wykorzystywania do pracy nowoczesnych, rozbudowanych programów dla konstruktora ułatwia proces projektowania. Dla potrzeb wyprodukowania wyrobu niezbędny jest jednak etap opracowania technologii wytworzenia. W trakcie tego procesu coraz częściej obowiązuje strategia polegająca na jednoczesnym lub prawie jednoczesnym wykonywaniu działań, które kiedyś wykonywane były sekwencyjnie.
W klasycznym projektowaniu zazwyczaj najpierw powstawał zespół, a później na jego podstawie detale. Dopiero po całkowitym wykonaniu projektu, opracowaniu i zatwierdzeniu rysunków złożeniowych oraz wykonaniu na ich podstawie rysunków wykonawczych, można było przejść do opracowania procesów technologicznych poszczególnych części. Współczesne przygotowanie produkcji to zmiana samego sposobu projektowania i opracowania technologii.
Nowoczesne, współbieżne przygotowanie produkcji w systemie TPP MONACO zakłada, że opracowanie technologii wytwarzania wyrobu zachodzi niemal równocześnie z procesem modelowania pierwszych detali.
W tradycyjnej praktyce konstrukcyjnej, podzespoły i części projektowano na podstawie opracowanego uprzednio rysunku złożeniowego. Obecnie to rysunek złożeniowy powstaje w wyniku połączenia zaprojektowanych wcześniej pojedynczych części. Części zaprojektowane na samym początku procesu przygotowania produkcji mogą być wielokrotnie modyfikowane, aby poprawnie współpracowały z częściami zaprojektowanymi później. Zmiany te, niemożliwe do przewidzenia w chwili gdy dana część była projektowana, mogą prowadzić do znacznych zmian jej budowy i wymiarów. Jeżeli rozpocznie się proces tworzenia technologii wykonania bezpośrednio po wstępnym zaprojektowaniu części, to w trakcie opracowania tego procesu technolog musi liczyć się z koniecznością wprowadzenia dużej liczby zmian.
System MONACO posiada narzędzia i funkcjonalności umożliwiające pracę zespołową przy opracowaniu technologii wytwarzania wyrobu równocześnie z procesem modelowania detali. Integracja systemu MONACO z systemami CAD pozwala zaczytać konstrukcyjny wykaz części z rysunku złożeniowego na dowolnym etapie projektowania konstrukcyjnego i zarządzać zmianami w wytworzonej dokumentacji. Współbieżnie opracowywanie technologii wytworzenia pozwala na znaczne skrócenie procesu przygotowania produkcji oraz kompleksowe zarządzanie historią wyrobu.

Przykładowo, podczas opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej w SolidWorks, możemy zaimportować dane z konstrukcyjnego wykazu elementów do MONACO:

– w trakcie importu widoczna jest informacja o przetwarzanym elemencie (1) i postępie (2)

– przed zatwierdzeniem importu użytkownik ma możliwość wskazania wybranych danych do importu

– po zatwierdzeniu importu w Monaco widoczna jest struktura drzewiasta wyrobu