MONACO – ułatwienia w codziennej praktyce produkcyjnej…

Zagadnienie: Jak usprawnić skuteczność operacyjną i zoptymalizować wydajność?

Odpowiedź: Skorzystać z funkcjonalności MES i APS systemu MONACO.

Systemy MES i APS to dwie kategorie oprogramowania wspierającego systemy produkcyjne. MES umożliwia kompleksowe monitorowanie produkcji, w tym śledzenie produkcji w toku (traceability). APS to przede wszystkim zaawansowane harmonogramowanie i planowanie w oparciu o aktualnie dostępne materiały, maszyny, priorytety zleceń itp. Celem ich zastosowania w systemie MONACO jest informowanie, co i kiedy należy wyprodukować, na jakich stanowiskach, przy pomocy jakich zasobów ludzkich, aby zminimalizować czas trwania operacji i zmniejszyć koszty produkcji.

Narzędzie do harmonogramowania, działające w oparciu o zamodelowane w module TPP MONACO procesy produkcyjne (technologie/marszruty produkcyjne), bierze pod uwagę rzeczywistą dostępność zasobów (maszyn, gniazd, linii produkcyjnych, zasobów ludzkich) oraz wszystkie ograniczenia, jakie wpływają na proces produkcyjny.

REJESTRATOR MES do kontroli realizacji produkcji, aktualizuje na bieżąco stan realizacji zleceń ułatwiając śledzenie w jednym miejscu stopnia zaawansowania produkcji w toku. Szczegółowe harmonogramowanie wykorzystuje kalendarze pracy maszyn i pracowników, dostępności narzędzi oraz wybrany horyzont czasowy czy zdefiniowaną ścieżkę procesu w odróżnieniu od systemów do planowania, które nie przechowują sekwencji operacji w danym przedziale czasu (stopień zaawansowania realizacji).  Dzięki temu wykres Gantt’a z harmonogramem produkcji może dynamicznie reagować i informować planistę o rzeczywistej realizacji produkcji na tle postępu planowanego oraz aktualnych statusów zleceń.

Harmonogramowanie produkcji w systemie MONACO pozwala na zmaksymalizowanie wydajności operacji i zmniejszenie kosztów. Umożliwia identyfikację „wąskich gardeł”, poprawia wydajność oraz pozwala na zmniejszenie zapasów magazynowych, wydajniejsze bilansowanie zasobów i szybszy zwrot z inwestycji.

TPP MONACO oraz moduły MES i APS, umożliwiają sprawną wymianę rzeczywistych danych między obszarem produkcji a działem planowania. Dzięki temu można szybko reagować na odchylenia i zmieniać harmonogram oraz aktualizować plan.