Logistyka zakupu z wykorzystaniem systemu MONACO.

We współcześnie prowadzonych procesach produkcyjnych, w coraz większej liczbie branż występuje konieczność znakowania części. Pozwala to na precyzyjną identyfikację wyrobu i prześledzenie historii ich wytworzenia. Proces dotyczy zarówno producentów podzespołów, komponentów jak i wyrobów gotowych. Odpowiednie kodowanie materiałów i surowców użytych w produkcji, już na etapie realizacji procesów logistycznych, nabiera kluczowego znaczenia dla zaspokojenia rosnących wymagań w zakresie ciągłego monitorowania łańcucha dostaw i automatyzacji pracy w magazynach. Większość dzisiejszych branż musi tak znakować swoje produkty, aby umożliwić np. identyfikację partii dostawy i daty ważności surowca użytego w procesie produkcji. Takie możliwości daje system produkcyjny MONACO w integracji z systemem klasy ERP m.in. w branży produkcji części maszyn, przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji kompozytów czy wyrobów hutniczych.

Na etapie przyjęcia surowca na stan zasobów magazynowych odbywa się Cechowanie. Na karcie towaru zaznaczamy odpowiednie parametry Indeksu towarowego.

W kolejnym kroku następuje Rejestracja partii dostawy oraz wydruk Etykiety z informacją o numerze partii dostawy. Dostawę rejestrujemy przy użyciu aplikacji MONACO MOBILNY MAGAZYNIER, działającej na urządzeniu mobilnym lub aplikacji webowej zainstalowanej na stacji roboczej użytkownika. Operator generuje do systemu ERP dokument PZ/PZI.

Rejestracja partii przyjmowanego surowca zapewnia ciągłość informacji o historii zasobów. Pozwala również przechowywać informacje o partiach surowców i numerze przewodnika warsztatowego. Dane te powiązane są one z określonymi dokumentami RW i PW, generowanymi z systemu produkcyjnego MONACO.

Wydruk etykiety z numerem partii surowca następuje z aplikacji MONACO MOBILNY MAGAZYNIER.

Etykiety drukowane są z podziałem na partie. Powstaje zatem tyle etykiet, ile zostało zarejestrowanych partii towaru.

Znakowanie w ten sposób surowców lub komponentów użytych w procesie produkcyjnym pozwala na pełną ich identyfikację na dowolnym etapie życia produktu.