Koniec wsparcia dla SQL 2012 dla instalacji Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP.

Informujemy, że z końcem bieżącego roku Comarch zakończy wsparcie dla instalacji Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL, działających w oparciu o Microsoft SQL Server 2012. Oznacza to zaprzestanie testowania poprawności działania takich baz danych.
Rekomenduje się zatem dokonanie aktualizacji serwera SQL do nowej wersji.
Jest to przede wszystkim kwestia wydajności systemu i bezpieczeństwa danych. Informacje przechowywane w bazach danych opartych o te systemy, staną się znacznie bardziej podatne na zagrożenia. Dlatego wszystkim użytkownikom, którzy wybrali system Comarch ERP zalecamy przejście na wyższą wersję SQL Server i Windows Server.
Upgrade SQL Server i Windows Server najlepiej powierzyć naszym specjalistom. Wówczas dokonana zostanie migracja baz danych Comarch ERP Optima czy Comarch ERP XL do nowych wersji systemów.