Jak usprawnić pracę magazynu – zastosowanie oprogramowania zarządzającego magazynem.

W rozmowach prowadzonych z prezesami/dyrektorami logistyki spotykamy się z kwestią, jak poprawić codzienną pracę magazynu. Zagadnienie dotyczy m.in. dbałości o kompletną realizację zamówień, nieefektywnego użytkowania wyposażenia (np. wózków widłowych), czy nieoptymalnego wykorzystania przestrzeni magazynowej. Zastanówmy się zatem, w jaki sposób poprawić wydajność pracy na magazynie.

Oprogramowanie zarządzające magazynem

Dobrą praktyką będzie wdrożenie oprogramowania zarządzającego magazynem. Dzięki aplikacji MONACO Mobilny Magazynier, zastosowanej w systemie zarządzania, uzyskujemy szereg mierzalnych korzyści. Aplikacja usprawnia pracę w magazynie i realizację procesów magazynowych w oparciu o zamówienia u dostawcy i rezerwacje odbiorcy, utworzone w systemie ERP. W efekcie eliminuje najczęstsze kłopoty, optymalizując rotację towarów.

Oprogramowanie do magazynu – wydajne zarządzanie zasobami

Chcąc skutecznie usprawnić zarządzanie zasobami firmy warto inwestować w nowoczesne systemy do automatyzacji. Oprogramowanie mobilny magazynier okazuje się w tej kwestii niezastąpione. Daje możliwość zautomatyzowania wielu kluczowych procesów związanych z zarządzaniem magazynem, co przekłada się na znaczne oszczędności czasu i minimalizację błędów ludzkich, w tym również zwiększenia efektywności pracy personelu.

Oczywiście to nie jedyne korzyści, które zapewnia oprogramowanie do zarządzania magazynem. Dzięki niemu firma może w sposób łatwy i wygodny zarządzać przepływem towarów jak również śledzić na bieżąco stan magazynowy. Oprogramowanie do magazynu nie tylko wpływa pozytywnie na efektywność operacyjną, ale także ma dość istotny wpływ na jakość obsługi klienta.

Oprogramowanie magazynowe dedykowane jest dla różnych grup użytkowników, sprawdzi się zarówno w dużych jak i mniejszych firmach, które zajmują się zarządzaniem magazynem i przepływem towarów (najczęściej korzystają z niego firmy handlowe i dystrybucyjne, firmy logistyczne, zakłady produkcyjne). Sprawdź w czym jeszcze pomocne okazuje się oprogramowanie do zarządzania magazynem. Poniżej przedstawiamy możliwości i praktyczne zastosowanie systemu mobilnego magazyniera.

Jak usprawnić pracę magazynu, potęgując specjalizację pracowników

Poprawa pracy magazynu następuje dzięki zastosowaniu terminali przenośnych (kolektorów danych), umożliwiających wystawianie dokumentów magazynowych w czasie rzeczywistym (on-line). Pracę magazynu uefektywnia sposób wystawiania dokumentów. Dokumenty wystawiane są w systemie ERP bezpośrednio w chwili zatwierdzenia. Dzięki temu zasoby nie są pobieranie z bazy magazynowej przez równolegle pracujących użytkowników, a operator jest na bieżąco informowany o stanie transakcji. To istotna przewaga aplikacji MONACO Mobilny Magazynier nad rozwiązaniami typu off-line. Uzyskujemy ją dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii. Specyfika procesu pozwala na wykorzystanie specjalizacji pracowników i spotęgowanie ich wydajności.

Mobilny magazynier WMS

Efektywność pracy magazynu i zwiększenie produktywności twojej firmy

Warto przyjrzeć się szeregowi procesów, które mają miejsce w aplikacji MONACO Mobilny Magazynier. Są to działania obejmujące zakres wystawiania dokumentów od realizacji zamówień aż po inwentaryzację, co stanowi clou branży logistycznej. Nie można również zapomnieć o komforcie codziennej pracy, zapewnianemu w znacznym stopniu przez spersonalizowane menu, odzwierciedlające procesy logistyczne twojej firmy. Wszystkie te czynniki mają znaczący wpływ na usprawnienie pracy magazynu.

Stan magazynowy

Na precyzję pracy magazynowej w istotny sposób oddziałuje funkcja określająca stany magazynowe. Funkcja umożliwia wyświetlenie aktualnych stanów magazynowych (dostaw) z podziałem na poszczególne magazyny. Po wczytaniu w odpowiednim polu kodu artykułu bądź kodu EAN, możemy sprawdzić zasoby określanego indeksu. To kolejny element poprawiający komfort organizacji pracy. Jeśli zachodzi konieczność wykonania przesunięcia międzymagazynowego czyli przemieszczenia artykułów między magazynem źródłowym a docelowym, ma miejsce określona operacja. W konsekwencji powstają dwie pary dokumentów: MMW-WM oraz MMP-PM.

Wybrane moduły

Szereg funkcjonalności aplikacji w znacznym stopniu podnosi komfort codziennej pracy pracowników branży logistycznej. Dzięki funkcji inwentaryzacji operator jest w stanie tworzyć oraz uzupełniać pomocnicze arkusze inwentaryzacyjne. Moduł wysyłek zapewnia elastyczne przygotowanie palet wysyłkowych. Ważną rolę pełni moduł paletowanie. Jest to rozwinięcie procesów związanych z przechowywaniem asortymentu na magazynie. Funkcjonalności dostosowane są do potrzeb klienta w oparciu o spersonalizowane menu. Dodatkowym elementem poprawiającym pracę magazynu jest zespół implementowanych w aplikacji wydruków, począwszy od etykiet kartonów, formatek obrazujących proces realizacji zamówień, aż po rozbudowane raporty, stworzone w oparciu o CrystalReports. Wszystkie te funkcjonalności mają znaczny wpływ na efektywność pracy pracowników magazynu.

Dobra praktyka i nowoczesna technologia w służbie twojej firmy

Aplikacja MONACO Mobilny Magazynier zintegrowana z systemami klasy ERP jest optymalnym rozwiązaniem informatycznym dla przedsiębiorstwa, które staje wobec konieczności zmodernizowania użytkowanego oprogramowania wspomagającego zarządzanie procesami magazynowymi i usprawnienia pracy magazynu. Warto zatem nie tylko przyjrzeć się, jak funkcjonuje MONACO Mobilny Magazynier, ale pójść krok dalej i zastosować ją w twojej firmie.