Narzędziownia

Funkcjonalność Narzędziowni w systemie MONACO jest poszerzana i modyfikowana stosownie do potrzeb jej użytkowników. Standardowa funkcjonalność zawiera:

  • Przegląd narzędzi;
  • Wypożyczone narzędzia;
  • Zapotrzebowanie – zapotrzebowanie pod wydane przewodniki wg planu zmianowego;
  • Dyspozycje;
  • Zwrot narzędzia – lista narzędzi wydana na stanowiska bez aktywnych przewodników warsztatowych.

W ostatnim czasie rozbudowano sekcję „Ustawienia systemu” o możliwość definiowania roli magazynów systemu ERP (np. COMARCH ERP XL) jako magazyny narzędzi. Dodano również do ustawień systemu dodatkowe ustawienie „Tryb działania narzędziowni”.

Funkcjonalność Narzędziowni w systemie MONACO

Aktualnie możliwe są trzy tryby działania narzędziowni:

  • Standard – tradycyjny sposób działania narzędziowni (wydanie, przyjęcie);
  • Ilość wg Monaco – użytkownik może zdefiniować ilość danego narzędzia w narzędziowni (wyłącznie narzędzia handlowe);
  • Ilość wg ERP – ilość pobierana jest z bazy magazynowej systemu ERP i nie może być zmieniona podczas dodawania narzędzia w procesie projektowania technologii wytworzenia (definiowania zlecenia produkcyjnego).

Wprowadzono dodatkowy stan „Dyspozycja” – przeniesienie narzędzia na inną lokalizację. Operator Narzędziowni może wydawać dyspozycje przesunięcia narzędzia w odpowiednie miejsce. Pracownik faktycznie wydający/przenoszący narzędzie na stanowisko, potwierdza wykonanie dyspozycji. Obsługę narzędziowni udostępniono również z poziomu aplikacji CMM – dostęp do funkcjonalności zaszytych w MONACO za pomocą całej gamy urządzeń komunikujących się z systemem za pośrednictwem internetu. Dzięki temu możemy śledzić położenie narzędzi w danym momencie z dowolnego miejsca.