Funkcjonalność „kompetencji pracowników”.

Kompetencje pracowników są najcenniejszym kapitałem, jakim dysponuje przedsiębiorstwo. Współcześnie trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie nowoczesnej organizacji bez uwzględnienia kompetencji jej pracowników. Są one bardzo ważnym źródłem wartości organizacji oraz trwałej przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Kompetencje pracowników stanowią istotną wartość w procesie produkcyjnym, szczególnie jako uprawnienia do podejmowania określonych działań, przypisanych poszczególnym stanowiskom pracy. Z pojęciem kompetencji różnicujących wiążą się m.in. takie terminy, jak: sprawność, umiejętność, kwalifikacje, uprawnienia, zdolność, przygotowanie, wiedza, doświadczenie, styl pracy i cechy osobowości. Specjalistyczne procesy produkcyjne i specjalistyczne maszyny, wymagają pracowników o określonych kompetencjach – właściwy człowiek musi znaleźć się na właściwym miejscu.

Opracowana na potrzeby najnowszych wersji 19.8 i 19.9 MONACO® funkcjonalność kompetencji pracowników, polega na powiązaniu pracownika z typową operacją, wraz z określeniem jej priorytetu – im mniejszy priorytet, tym operacja ważniejsza (domyślna wartość to 1).

Funkcjonalność kompetencji pracowników w systemie MONACO®

Obsługa procesu w systemie MONACO®, odbywa się na liście pracowników w sekcji szczegółów. Dzięki funkcjonalności można określić kompetencje danego pracownika tj. jakie typy operacji na jakich maszynach potrafi wykonywać. Przeglądanie i modyfikacja kompetencji, możliwa jest również z aplikacji uruchamianej w przeglądarce internetowej.

Funkcjonalność kompetencji pracowników MONACO®, uzupełnia uruchamiana z przeglądarki aplikacja CMM. Aplikacja zawiera kalendarz pracowników, narzędzie dla mistrzów, rozpisujących pracowników na poszczególnych stanowiskach wg kompetencji przypisanych do pracownika. Przypisanie pracowników do stanowiska zostało zintegrowane z funkcjami planowania i skutkuje zbudowaniem „Planu zmianowego”.