Doskonalenie procesów produkcyjnych: Wykorzystanie najnowszych technologii w systemie MONACO®.

Doskonalenie procesów (ang. Business Process Improvement) to dążenie do poprawy ich realizacji dla osiągnięcia lepszych efektów. Efektem procesu mają być korzyści uzyskane zarówno przez firmę produkcyjną, jak i przez klienta. Zastanówmy się, w jaki sposób uzyskać te korzyści.

Doskonalenie procesów produkcyjnych dokonywane może być dwutorowo:

  1. poprzez usprawnienie procesu, czyli wykonywanie obecnych czynności lepiej niż dotychczas;
  2. poprzez reorganizację procesu, czyli wykonywanie obecnych czynności inaczej niż dotychczas, poprzez wdrożenie radykalnych zmian w realizacji danego procesu lub wprowadzenie nowego procesu.

Działania te to nic innego, jak realizacja filozofii Kaizen (z japońskiego „kai” – zmiana, „zen” – dobry”). Nurt ten wywodzi się z japońskiej praktyki zarządzania. Kaizen przeciwstawia się tradycyjnemu podejściu do masowej produkcji (niewymagającej świadomej oceny, zautomatyzowanej) i kładzie nacisk na ciągłą refleksję nad pracą wykonywaną.

Doskonalenie procesów produkcyjnych – moduł analiz w systemie MONACO®

Systematyczne podejście do likwidowania luk w wydajności procesu w zakładzie produkcyjnym uzyskiwane jest m.in. poprzez redukcję czasu ich realizacji i dostarczenia produktu na czas, identyfikację i eliminację przyczyn niskiej jakości oraz eliminację działań niedodających wartości. Realizuje się je dzięki redukcji kosztów, poprawiając jakość produktów czy poprzez skrócenie czasu pracy. Niezbędna jest również głęboka analiza prowadzonych procesów produkcyjnych. Ocenę procesu realizuje się poprzez pomiar czterech zasadniczych atrybutów procesu: kosztu, czasu realizacji, elastyczności oraz jakości procesu. W ramach systemu MONACO®, działania te mogą być realizowane w module Analiz. Zgromadzone w różnych obszarach funkcjonalnych dane, są analizowane za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanych kostek analitycznych.

Proces przemysłowy obejmuje zespół procedur, uwzględniających czynności technologiczne, transportowe, kontrolne i magazynowe, ostatecznie prowadzące do przekazania gotowego wyrobu na czas. Trzeba uniknąć błędów w produkcji, uwzględnić redukcję czasu realizacji zadań i dążyć ku zwiększeniu efektywności pracy. Jakość produktów nie może przy tym ulec pogorszeniu. Warunkiem właściwej realizacji procesów produkcyjnych w zakładzie produkcyjnym jest sprawność organizacyjna, oparta o analizę informacji. Zastosowanie modułu analiz w systemie MONACO® z pewnością będzie miało udział w lepszym zarządzaniu produkcji.

Zbudowanie odpowiedniej strategii doskonalenia procesu produkcyjnego

Fundamentem doskonalenia procesu produkcyjnego jest optymalne opracowanie i wykorzystanie czynników wytwórczych. Niekwestionowany jest wpływ tych elementów na podnoszenie konkurencyjności firmy produkcyjnej i adaptację do zmieniających się warunków otoczenia i pracy. Działania te podejmuje się, aby osiągnąć wymierne efekty ekonomiczne i uniknąć błędów w produkcji. Priorytetowe jest uzyskanie sprawności procesów produkcyjnych, terminowość wykonywania zadań, opracowanie czynników wpływających na jakość produktów i efektywność pracy, skracanie czasów międzyoperacyjnych czy minimalizacja zapasów. Istotną rolę w przeprojektowaniu i doskonaleniu dotychczasowych systemów produkcyjnych, odgrywają nowoczesne metody organizacji i zarządzania procesami produkcyjnymi, wynikające z dążenia do poprawy wydajności i redukcji kosztów.

Zasada elastyczności w zakładzie produkcyjnym

Konieczność szybkiego i łatwego przystosowania procesu produkcyjnego do nowych, zmieniających się w zależności od konkretnych sytuacji warunków, określa zasada elastyczności. Niezależnie od tego czy na rynku następuje okres prosperity, czy panuje zastój, kadra zarządzająca przedsiębiorstwa musi poszukiwać nowych możliwości zwiększenia zysków i podniesienia efektywności. Firmę produkcyjną i operatywność kadry, określa zachowanie maksymalnej efektywności produkcji przy możliwie najniższych kosztach. Proces wytwarzania produktów wymaga ciągłego doskonalenia, szczególnie w dobie ciągłej zmienności rynku, rozwoju technologii i silnej konkurencji. Oznacza to, że warunkiem lepszego zarządzania produkcją jest stała analiza, której celem jest eliminowanie niedoskonałości, zwiększenie wydajności, poprawa jakości i skrócenie czasu produkcji. Wbudowany w system produkcyjny MONACO® moduł do analiz, bez wątpienia będzie miał znaczący udział w realizacji zasady elastyczności.

Doskonalenie procesów produkcyjnych a Czwarta Rewolucja Przemysłowa

Również sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe mają coraz większy udział w doskonaleniu procesów produkcyjnych. Za pomocą zaawansowanych algorytmów, modeli uczenia maszynowego i coraz bardziej rozbudowanych elementów Internetu Rzeczy (IoT), analizuje się duże ilości danych, przewiduje awarie i optymalizuje procesy. Automatyczne linie produkcyjne stają się bardziej elastyczne, efektywne, a nawet inteligentne. Jaki jest cel podstawowy? Uniknąć błędów w produkcji i doskonalić procesy produkcyjne! Innowacyjne technologie oraz postęp w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji, mają otworzyć nowe możliwości dla przedsiębiorstw, ułatwiając im zwiększenie wydajności, poprawę jakości produktów, optymalizację procesów i przyczynić się do redukcji kosztów. W powyższe działania wpisują się mechanizmy systemu MONACO®, które umożliwiają efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym ze stanowisk produkcyjnych, a następnie ich transfer do systemów biznesowych przedsiębiorstwa.