Automatyzacja magazynu – czym jest i kiedy warto ją wdrożyć?

Automatyczny magazyn – zacznijmy od definicji.

Magazyn automatyczny to obiekt, w którym proces logistyczny odbywa się w pełni automatycznie, czyli z minimalnym udziałem czynnika ludzkiego. Bez udziału człowieka przeprowadzane jest zatem przyjmowanie towarów, komplementacja i przekazywanie do dalszej wysyłki oraz transport i magazynowanie wewnętrzne. Za obsługę całości obszaru powierzchni magazynowej odpowiadają maszyny i urządzenia, m.in. regały automatyczne, automatyczne transportery taśmowe/rolkowe, roboty AMR i AGV i windy magazynowe. Kontrola procesów opiera się na specjalistycznych systemach typu WMS (Warehouse Management System). Dzięki oprogramowaniu można np. wyznaczać punkty docelowe tras robotów AGV czy w czasie rzeczywistym śledzić proces kompletacji zamówień. Automatyzacja procesu sprawia, iż rolą człowieka jest nadzorowanie pracy automatów i usprawnienie obsługi systemu łańcucha dostaw.

Jak usprawnić magazyn?

Optymalizacja procesów magazynowych czyli kompleksowa poprawa logistyki magazynowej to pierwszy krok na drodze usprawniania gospodarki magazynowej. Celem jest zwiększenia wydajności pracy i szybsza realizacja zamówień klientów. Automatyczny magazyn, to tak zoptymalizowany obiekt, w którym dokonano analizy potrzeb i możliwości poprzez wykonanie audytu. Otrzymana diagnoza, określa obszary usprawnień, dostosowanych do specyfiki obiektu. Po przeprowadzonej analizie można przystąpić do zmian, czyli zastosowana zostanie automatyzacja magazynu.

Automatyzacja magazynu – jakie przesłanki wskazują konieczność wdrożenia procesu?

Zalety automatyzacji magazynu:

  1. Względy bezpieczeństwa w procesach logistycznych.

Magazyn zautomatyzowany umożliwia minimalizację pracy fizycznej. Pracownicy zajmują się planowaniem i kontrolowaniem prac związanych z przyjmowaniem i wydawaniem towaru. które wykonują za nich maszyny oraz urządzenia. Mierzalną korzyścią jest unikanie zagrożeń i eliminacja wypadków.

  1. Eliminacja błędów.

Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, więc błędy przy pracy, wynikające ze zmęczenia, braku koncentracji i braku kompetencji są elementem trudnym do wyeliminowania. Automatyzacja procesów magazynowych może pomóc w zmniejszeniu tego typu błędów.

  1. Problem z bieżącym obłożeniem magazynu.

Zbyt mała przestrzeń magazynowa, niedopasowanie technologiczne czy ograniczenia kadrowe, to czynniki, ograniczające skuteczność prowadzonych działań. Automatyka magazynowa może rozwiązać wynikające z nich problemy. Automatyka minimalizuje błędy czynnika ludzkiego, zakres zadań pracowników przenosząc z powtarzalnej pracy fizycznej na obsługę maszyn i bieżący monitoring. W ten sposób można zwiększyć wydajność i organizację pracy, a dostępna przestrzeń magazynowa wykorzystywana jest efektywniej.

  1. Nadmierna wysokość generowanych kosztów.

Podstawowym aspektem innowacji jest zawsze wynik finansowy. Inwestycja w automatyzację procesów magazynowych pozwala ograniczyć liczbę i poziom kosztów. Wydatkowanie określonej, wysokiej sumy w bieżącym czasie, przełoży się na korzyści, które organizacja odczuje w dłuższym horyzoncie czasowym.

Jakie procesy magazynowe można zautomatyzować?

  1. Przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu.

Przyjmowanie towarów i wysyłka zamówień to czynności magazynowe, wykonywane w strefach o największym natężeniu przepływu ładunków. Czynności te mogą zostać usprawnione dzięki automatycznym systemom załadunku i rozładunku pojazdów w dokach przeładunkowych.

  1. Transport bliski.

Zoptymalizowanie transportu ładunków można przeprowadzić poprzez instalację przenośników paletowych, połączenie stref magazynu za pomocą systemów transportu szynowego czy zastosowanie pojazdów sterowanych automatycznie (AGV z ang. Automatic Guided Vehicles) oraz robotów mobilnych (AMR z ang. Autonomous Mobile Robots), działających bez nadzoru ze strony operatora.

  1. Magazynowanie towarów.

Ważne miejsce wśród automatycznych rozwiązań magazynowych zajmują systemy usprawniające proces składowania towarów, a w szczególności pobieranie i odkładanie jednostek ładunkowych. Są to układnice paletowe i pojemnikowe, które przemieszczają się wzdłuż korytarzy i automatycznie odkładają i zdejmują palety czy pobierają i odkładają ładunki z regałów bez nadzoru ze strony operatora.

  1. Przygotowanie zamówień.

Kompletacja zamówień może zostać zautomatyzowana zgodnie z zasadą „towar do człowieka” (ang. goods-to-person). Terminem tym określa się strategię przygotowywania zamówień, w ramach której towary są dostarczane bezpośrednio na stanowiska kompletacyjne przez systemy automatyczne, np. układnice i przenośniki.

  1. System zarządzania magazynem MOBILNY MAGAZYNIER właściwym rozwiązaniem do automatyzacji magazynu 

Każdy niemal proces magazynowy – przyjmowanie, kompletacja czy transport – wymaga zastosowania odpowiedniego oprogramowania. W tym celu wdrożony zostaje informatyczny system magazynowy (WMS). Automatyczny system – aplikacja MOBILNY MAGAZYNIER – pozwala na szybkie i dokładne wykonywanie zadań związanych z magazynowaniem i dostawami. Umożliwia m.in. tworzenie raportów magazynowych, kontrolę stanów magazynowych, wystawianie dokumentów wymiany magazynowej, śledzenie dokumentów i inwentaryzację.

Jak widać, pracę magazynu i kontrolę nad procesami magazynowymi można zatem zautomatyzować niemal w 100%.