Aplikacja EDM (Electronic Document Management)

Rzeczywistość biznesowa powoduje konieczność ciągłej modernizacji strategii oraz wdrażania odpowiednich procedur celem zwiększenia efektywności działań. W dynamicznie zmieniającym się środowisku możliwości technicznych (bogactwo aplikacji i urządzeń) oraz warunków współpracy partnerskiej, szczególnego znaczenia nabiera jakość użytkowanego oprogramowania w poszczególnych obszarach działalności firm. Konieczność szybkiej wymiany danych pomiędzy różnymi systemami utrudnia jednak osiąganie zamierzonych celów. Nie wszystkie programy i aplikacje można dowolnie modyfikować, aby spełniały indywidualne oczekiwania pod względem ich funkcjonalności. Powszechne staje się zatem poszukiwanie efektywnych rozwiązań informatycznych, pozwalających na korzystanie z różnych aplikacji, dopasowanych do potrzeb firmy w poszczególnych obszarach działalności.

Aplikacja przeglądarkowa EDM – zastosowanie

Aplikacja przeglądarkowa EDM (Electronic Document Management), dostępna przez przeglądarkę internetową, stworzona została w celu ułatwienia wydawania dyspozycji, śledzenia i oceny postępów w prowadzonym procesie wytwórczym w systemach wspomagania zarządzania klasy ERP. Dostępność przez przeglądarkę oraz łatwa konfiguracja udostępniania określonego zakresu danych, pozwala na efektywne wykorzystanie w organizacjach o różnym profilu działalności w celu doskonalenia zarządzania procesem wytwórczym jak również komunikacją z kontrahentami. Służy m.in. do planowania wysyłek na podstawie zatwierdzonych zamówień sprzedaży (ZS) bądź rezerwacji dla odbiorcy założonych w systemie ERP. Użytkownik loguje się do aplikacji poprzez wprowadzenie danych istniejącego użytkownika systemu klasy ERP, np.: Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima i otrzymuje dostęp do określonych funkcjonalności tak skonfigurowanych, aby obsłużyć zarejestrowane w systemie ERP „Zamówienia” wg określonego schematu postępowania. Aplikacja EDM jest zintegrowana z systemem Mobilny Magazynier. Dzięki temu pracownicy jednostki logistycznej mogą realizować pozycje wysyłki z poziomu kolektora mobilnego. Wydanie zewnętrzne do wysyłki odbywa się z poziomu aplikacji WMS. Procesy kontroli i odbiorów przesyłek od/do kontrahenta za pośrednictwem aplikacji EDM pozwalają na udostępnienie w czasie rzeczywistym kompleksowej informacji wszystkim użytkownikom systemu informatycznego.