Rejestracja operacji produkcyjnych – usprawnienie aplikacji REJESTRATOR

W systemie MONACO® informacja dotycząca czasu wykonania zlecenia produkcyjnego rejestrowana jest poprzez odczyt kodów kreskowych w aplikacji REJESTRATOR. Terminalem pozwalającym na rejestrację czasów pracy i zdarzeń na hali produkcyjnej może być dowolny komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym, posiadający podłączenia do lokalnej sieci komputerowej firmy. Możliwe jest zastosowanie tradycyjnych zestawów komputerowych, komputerów przemysłowych z ekranami dotykowymi lub terminali mobilnych z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych, wykorzystujących połączenie sieci bezprzewodowej. Dane na terminalach wprowadzane mogą być ręcznie z wykorzystaniem klawiatury i myszy lub za pomocą czytników kodów kreskowych.

Na potrzeby najnowszych wersji MONACO® opracowano usprawnienie dotychczas działającej funkcji rejestracji operacji produkcyjnych.

Rejestracja operacji produkcyjnych w systemie MONACO®

Dla użytkowników aplikacji REJESTRATOR pracujących jednocześnie na kilku stanowiskach, funkcjonowanie rejestracji operacji dwuodczytowej uzupełniono o współczynnik wielowarsztatowości. Parametr ten określa, jaką część zarejestrowanego czasu pracownik poświęcił na wykonanie danej operacji. Przyjęto założenie, że współczynnik to liczba od 0 do 1. Obliczanie parametru następuje automatycznie po rejestracji operacji i działa w oparciu o reguły systemu MONACO®. Wielowarsztatowość funkcjonuje m.in. przy kalkulacji kosztów rzeczywistych.

Zilustrujmy opisaną sytuację następującym przykładem:

– pracownik dokonał dwóch rejestracji w godzinach od 8.00 do 10.00 – każda z operacji otrzyma współczynnik 0,5;

– pracownik dokonał dwóch rejestracji – pierwszej w godzinach od 8.00 do 9.00 i drugiej od 8.00 do 10 – pierwsza z operacji otrzyma współczynnik 0,5, a druga 0,75.

Usprawniona funkcjonalność ponadto poprawia sposób działania rejestracji drugiej operacji w przypadku, gdy pierwsza była nierejestrowalna.

Inne dodane funkcjonalności pozwalają na wyszukiwanie listów przewozowych po: numerze elementu, nazwie elementu, numerze przewodnika czy numerze zamówienia. Dodatkowy filtr umożliwia pokazanie zakończonych przewodników (dla planowanej daty rozpoczętej operacji 3 miesiące wstecz) oraz z ilością do rejestracji = 0.