Platforma MONACO – narzędzie do pracy zdalnej

Sprawna współpraca wielu rozproszonych użytkowników w systemie MONACO – ERP pozwala, dzięki zaimplementowanym mechanizmom, na skompletowanie działań niezbędnych do przygotowania i uruchomienia procesów wytwórczych. Wprowadzanie do systemu nowej dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej oraz wszelkie modyfikacje (zmiany) w już istniejącej dokumentacji odbywają się za pomocą funkcjonalności dostępnych na formatkach:

Projekt i Zadanie.

Projekty pozwalają na:

 • Wprowadzenie i/lub modyfikację dokumentacji technicznej do systemu,
 • Określenie daty obowiązywania wprowadzonej (lub zmienionej) dokumentacji,
 • Identyfikację osoby i czasu założenia oraz zatwierdzania zadania,
 • Identyfikację osoby i czasu wprowadzenia wszelkich zmian do dokumentacji,
 • Przesyłanie opracowywanej dokumentacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi firmy/osobami za pomocą mechanizmu Workflow,
 • Określenie ram czasowych realizacji projektu przez poszczególne komórki oraz rejestrację daty wykonania etapu (zmiany statusu etapu na „Wykonano”).

Rys.: Formatka: Projekt – zakładka: „Protokół zmian

Workflow pozwala na budowanie tzw. scenariuszy – predefiniowanych ścieżek obiegu dokumentacji po zasobach uczestniczących w realizacji projektów i ich wielokrotne wykorzystanie.

Rys.: „Formatka: Projekt – zakładka: „Workflow

Po zmianie statusu danego etapu na „Wykonano”, zasób przypisany do następnego etapu jest informowany o tym fakcie na formatce Moje procedury. Formatka ta przedstawia listę projektów, które czekają na wykonanie przez zalogowanego użytkownika. Dodatkową możliwością jest powiadamianie o pojawieniu się projektu (lub innego obiektu przesyłanego za pomocą Workflow) do realizacji przez daną osobę/komórkę organizacyjną za pomocą wiadomości e-mail wysyłanych na „zewnętrzne” adresy e-mail.

Rys.: Formatka: Moje procedury

Do każdej procedury można dołączyć dowolną ilość plików w dowolnym formacie (pdf, png, zip, dwg, itp.). Pliki te są przechowywane w bazie danych systemu MONACO, tworząc własne archiwum danych binarnych. Z tego względu funkcjonalność tę można z powodzeniem wykorzystać do stworzenia bazy rysunków konstrukcyjnych – płaskich (2D), modeli (3D) lub innych plików (np.:PLC), które będą wykorzystane w procesach produkcyjnych (na hali produkcyjnej). Dołączone pliki można z poziomu MONACO otwierać za pomocą zewnętrznych przeglądarek i edytorów.

System MONACO posiada funkcjonalność Zmiany grupowe, mechanizm pozwalający na zbiorcze wprowadzanie modyfikacji do dokumentacji spełniającej określone kryteria, jak np.:

 • Podmiana materiału na inny, we wszystkich konstrukcjach, gdzie był użyty,
 • Podmiana stanowiska na inne w wybranych grupach procesów technologicznych, w których było użyte.

Zadania pozwalają na:

 • Wprowadzenie i/lub modyfikację dokumentacji technicznej do systemu,
 • Określenie daty obowiązywania wprowadzonej (lub zmienionej) dokumentacji,
 • Identyfikację rodzaju zmian wprowadzonych do dokumentacji, osoby i czasu wprowadzenia tych zmian,
 • Identyfikację osoby i czasu założenia oraz zatwierdzenia zadania.

Rys. Formatka: Zadanie

 

Monaco: Nowoczesny program do efektywnej pracy zdalnej

Zastosowanie systemu MONACO jako programu do pracy zdalnej może znacząco poprawić efektywność i skuteczność pracy nad wieloma projektami w firmie. Program umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, współdzielenie wiedzy i dostęp do zasobów, zarządzanie zadaniami i projektami a także monitorowanie czasu ich realizacji. MONACO jako program do pracy zdalnej umożliwia szereg przydatnych funkcji. Na każdym etapie planowania czy wykonywania pracy możemy odnotować działanie w danym projekcie. System w czasie rzeczywistym publikuje informacje na temat: typu/ rodzaju zadania, dodaje informację na temat osoby realizującej zadanie. W każdej chwili możemy sprawdzić wykonywane przez pracownika zadania. System MONACO dzięki integracji różnych funkcji biznesowych w jednym miejscu, ułatwia monitorowanie, planowanie i koordynowanie procesów w firmie.