MONACO – planowanie w procesie zarządzania produkcją.

Planowanie to podstawa procesu Zarządzania. Aby planowanie było niezawodne, powinno być w całości i w szczegółach przemyślane. W przeciwnym razie nie spełni swej dominującej roli w konstrukcji systemu klasy ERP w obszarze Wspomagania Zarządzania Procesem Wytwarzania. Szczególne znaczenie ma powiązanie funkcji planowania i kontrolowania w oparciu o rzetelne dane Technicznego Przygotowania Produkcji.

Systemy ERP to oprogramowanie o modułowej budowie, gdzie każdy z modułów zapewnia określone wsparcie dla odpowiednich obszarów i procesów w firmie. Zintegrowany system znacząco poprawia planowanie i podejmowanie decyzji, a także zwiększa przejrzystość wszystkich operacji biznesowych.

Skuteczność firmy na rynku zależy od wydajności każdego ogniwa procesu wytwórczego. Najlepsze efekty daje połączenie właściwych cech systemów zawierających gotowe zestawy funkcjonalności systemów otwartych, które można dowolnie rozbudowywać pod kątem oczekiwań użytkownika.

System skrojony „na miarę” w oparciu o funkcjonalność modułów systemu klasy ERP i otwartego systemu Technicznego Przygotowania Produkcji MONACO, jest przykładem efektywnego środowiska, pozwalającego na pracę w rozproszonej strukturze uczestników procesu projektowania i wytwarzania wyrobu/komponentu. Dzięki rozwiązaniom systemu MONACO, uzyskano nową jakość w zakresie opracowania, wykonania, kontroli i analiz na wszystkich etapach procesu produkcyjnego.

Planowanie w procesie zarządzania produkcją

Plany, które są tworzone na różnych szczeblach decyzyjnych w organizacji muszą być ze sobą zintegrowane. System MONACO jako moduł funkcjonalny, wspomagający projektowanie procesów wytwórczych, dający podstawę skutecznego planowania i kontroli ich realizacji przyczynia się do podejmowania trafnych decyzji i osiągania zamierzeń. Jest wydajnym ogniwem systemów klasy ERP umożliwiającym:

 • usprawnienie podstawowych procesów biznesowych – Oferty – Umowy – TPP – Planowanie – Produkcja – Dystrybucja. Informacje dostępne są w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie;
 • obniżenie kosztów wytworzenia wyrobu – zdecydowane skrócenie wszystkich etapów Technicznego Przygotowania Produkcji;
 • łatwą analizę poziomu zaawansowania projektów;
 • znaczną redukcję czynności rutynowych, zwłaszcza przy rejestracji zdarzeń i tworzeniu wszelkiego typu zestawień;
 • łatwiejsze zarządzanie stanami magazynowymi wyrobów, półwyrobów oraz surowców;
 • wizualizację obciążenia zasobów (wykresy Gantta) ;
 • automatyzację pracy przedsiębiorstwa;
 • pracę grupową z kontrolowanym zakresem dostępu do informacji;
 • zmniejszone zapotrzebowanie na papierową formę dokumentacji – elektroniczna wymiana danych pomiędzy kontrahentami;
 • sprawniejszą obsługę obecnych i potencjalnych klientów – zwiększenie produktywności;
 • wielowymiarową kontrolę kosztów firmy;
 • natychmiastowy dostęp do zawsze aktualnych informacji z poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa;
 • zdalny dostęp do zasobów przedsiębiorstwa – telepraca w dowolnych konfiguracjach uczestników procesów;
 • zwiększanie sprzedaży i efektywniejsze pozyskiwanie nowych klientów.

moduły w aplikacji MONACO

Rys. Aplikacje mobilne do  systemu MONACO.