Modyfikacja modelu licencjonowania

W związku z nieustannym rozwojem Systemu Wspomagania Projektowania Procesu Wytwarzania MONACO i koniecznością dopasowania do nowych potrzeb, wprowadzamy do naszej oferty zmodyfikowany model licencjonowania rozszerzający dotychczasową ofertę o wypracowane w ostatnim czasie nowe moduły funkcjonalne i ich sposób komunikowania się z dotychczasową platformą MONACO.

Poniższy model licencjonowania jest rozszerzeniem dotychczasowego modelu i daje możliwość bardziej elastycznego i racjonalnego dołączania nowych dodatków do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika platformy MONACO.

Licencjonowanie dostępu do funkcjonalności platformy MONACO

Zasady użytkowania modułów MONACO

 

  • Licencja dostępowa

Licencja dostępowa do platformy MONACO dla jednego użytkownika nienazwanego. Przy logowaniu danego operatora do systemu MONACO pobierane są wszystkie skonfigurowane obszary funkcjonalne (TPP, Ofertowanie, Zarządzanie Produkcją, Planowanie, Workflow, Analizy). Po zakończeniu pracy licencje te są zwalniane i powracają do puli wolnych licencji stanowiskowych.

Wartość każdej licencji dla kolejnego użytkownika jest równa wartości licencji dla pierwszego użytkownika. Ilość zakupionych licencji stanowiskowych danego modułu to maksymalna ilość użytkowników jednocześnie pracujących na platformie.

 

  • Licencja dostępowa na urządzenie

Licencja dostępowa na urządzenie to dostęp do obszaru funkcjonalnego/pakietu za pośrednictwem jednego urządzenia mobilnego lub odrębnego stanowiska dla jednego użytkownika nazwanego – operatora identyfikującego się określonym loginem hasłem. Dotyczy modułów: MONACO MES, MONACO WMS, MONACO CMM, MONACO PLC.

 

  • Licencja serwerowa

Licencja serwerowa to rozszerzenie platformy MONACO (skonfigurowanych obszarów funkcjonalnych) dla ilości osób odpowiadających ilości zakupionych licencji dostępowych.

 

  • Licencja na użytkownika nazwanego

Licencje na użytkownika nazwanego umożliwia dostęp do obszaru funkcjonalnego skonfigurowanego na platformie MONACO dla jednego użytkownika nazwanego – operatora identyfikującego się określonym loginem hasłem. Po zakończeniu pracy (wylogowaniu z systemu) przez danego operatora stanowisko nie jest zwalniane. Dotyczy obszaru funkcjonalnego MONACO MES, MONACO WMS, MONACO CMM, MONACO PLC.

 

  • Licencja na obszary funkcjonalne

Licencja na obszary funkcjonalne to dostęp do obszaru funkcjonalnego MONACO CMM, MONACO PLC. Liczba użytkowników jest określana na podstawie ilości licencji dostępowych do platformy zarządczej.